Malieveld

3 oktober 2015

Vandaag waren Topp & Dubio weer aanwezig om hun boek “All your favourite projects” dat zij 25 mei 2013 op het Malieveld begroeven op te graven. Een eerdere poging was mislukt en met nieuwe informatie zou het misschien mogelijk zijn. Een in dezelfde tijd opgegraven boek in Leeds was eerder opgegraven en verscheen vrijdag in hun postbus, dus het was nu ook tijd om de haagse actie tot een goed einde te brengen.

P1030962

Topp & Dubio: overdenken de locatie, terwijl hulptorepen worden ingeschakeld

P1030963

Meegenomen materiaal wordt ingezet als wichelroede

P1030966

Drie gaten verder is nog geen boek verschenen

P1030967

De hulptroepen denken het ook te weten en meerdere gaten verschijnen in het gras

P1030968

Intussen had Loes Grotenbreg haar werk geinstalleerd

P1030970

mooi werk, fraai in haar eenvoud

P1030973

maar bij het omcirkelen van het werk zie ik opeens de heilige broederschap in de verte

P1030978

Zij blijken driftig te schrijven als ik met een telelens een opname maak. Via life video werd gezien dat het Malieveld door onverlaten werd gemaltraiteerd

P1030980

Mijn werk deze week was een tekstwerk met tekening van het graven door Topp & Dubio. Staatsbosbeheer zou de volgende dag komen kijken en in geval van overtuigende schade horen de heren er meer van!

Malieveld

Moving a brick through water

2 oktober 2015

De tentoonstelling van Sarah & Charles die twee weken geleden opende bij Nest lijkt op het eerste gezicht vrij hermetisch. Bakstenen die geen bakstenen zijn, maar wel vrij massief ogen, die wit geschilderd zijn, die als materiaal gebruikt worden voor wandobjecten die weer gelaagd zijn doordat in het oppervlak gaten zitten of erover lopende wormen vertonen: op verschillende manieren wordt het baksteen-achtige ontkend. Centraal bij de ingang hangt een licht gordijn met een baksteenopdruk met een zwierige lus in de ruimte, ook een en al negatie! Een andere serie werken in de tentoonstelling behelst teksten met beschrijvingen van geluiden. Je hoort het niet, en toch wel: bij het lezen van “Telephone constant rings” kunnen we een voorstelling van dat geluid niet echt onderdrukken, ook al omdat het tegenwoordig zo’n dwingend geluid is in ons leven.
Centraal in de ruimte is de projectie van de video “A day will come my future will be your past”. Hierin ontmoeten twee jonge aantrekkelijke vrouwen elkaar in een kunstmatig aangelegd stuk natuur. Zij blijken een verleden te delen en ook een man. Kanker is een terug komend onderdeel van de gesprekken en de dames worden op de huid gevolgd, wat een vrij intiem beeld geeft. Ze betasten langwerpige kleurige bloemen die aan woekerende gezwellen doen denken. Tegelijkertijd zien we door de beelden gesneden een geluidsstudio waarin de gesprekken in de video worden opgenomen. Een andere lijn in de video die speelt is een verhaal van een expeditie in een grottenstelsel waar op een bepaald moment een beeld van twee elkaar omarmende mensen gevonden wordt. Hoe het daar gekomen is is niet duidelijk, het moet op natuurlijke wijze zijn ontstaan. Zodra een tweede expeditie in de grot belandt om het beeld mee te nemen blijkt dat het beeld verdwenen is.

Het geheel behandelt klaarblijkelijk het bewustzijn en hoe dat met diverse media verschillende kanten op gestuurd kan worden, maar het behandelt ook de meerduidigheid van beelden die  ook op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Zo kunnen de bovengenoemde bloemen schoonheid weergeven en een erotisch element vormen door ze als een fallus door de hand van een meisje te laten glijden, maar ze kunnen tegelijkertijd ook als zieke woekering fungeren: leven en dood worden zo in een beeld gevangen. Dat bewustzijn werkt ook in de gedeelten waarin het geheugen wordt getoond, waarin het door de natuur gevormde beeld in een grot wordt gezien en vervolgens niet wordt terug gevonden. Is dat beeld door het bewustzijn gevormd, als  interpretatie van een stuk rots onder bepaalde lichtval? Of is het er werkelijk geweest en heeft iemand het verwijderd? Als kijker wordt je hier ook gemanipuleerd, want als je na een beschrijving van een moeizame tocht door het grottenstelsel de beelden ziet wanneer de verteller zijn ontdekking beschrijft denk je als kijker werkelijk iets te zien van een elkaar omarmend paar mensen.

Het is een gelaagd en intrigerend geheel dat te zien is bij Nest. Het heeft allemaal iets 19e eeuws en Belgisch, maar wel op 21e eeuwse  wijze. Als u gaat kijken, neem dan de tijd: het is zeer de moeite waard!

P1030946

Video: A day will come my future will be your past (detail)

P1030947

Video: A day will come my future will be your past (detail)

P1030948

Video: A day will come my future will be your past (detail)

P1030949

Video: A day will come my future will be your past (detail)

P1030951

De beschreven geluiden

P1030952

Muurtjes, objecten

P1030953

Wormen, gaten verdraaiingen

P1030955

Details van een requisiet uit de film, een als huisje vermomde electiriciteitskast

P1030956

Nòg meer geluiden

P1030958

en wormen en gaten, of….

P1030961

Met stenen bedrukte vitrage

Nest

Form no Form/The Black Series

1 oktober 2015

Bij STROOM laat Marius Lut in de serie Ondertussen een paar werken zien naar aanleiding van zijn binnenkort te verschijnen “artist-book” Form no Form/The Black Series. Deze werken zijn ontstaan naar aanleiding van een onderzoek waarvoor de publicatie een kader en een platform is. Het zijn lijnen die uit het onderzoek voortkomen en mogelijk gecontinueerd kunnen worden. Eerder zagen we werk van Lut bij Billytown binnen deze context en dit werk ligt duidelijk in het verlengde ervan. De gelaagdheid vind ik mooi: De drie werken zijn mijns inziens bewerkte foto’s van stoffen, kledingstukken lijken het, van wol, maar er zitten ook ogen in die grofpixelig gedigitaliseerd zijn. Een mooie parallel met de brijstructuur die in het zwart zit. Het resultaat is dat de totale figuur van Disney lijkt te komen. Tegelijkertijd is op de foto’s, of het glas er voor, ook verf gespoten en spiegelen de werken als een gek waardoor clean fotograferen bijna niet mogelijk lijkt en de omgeving in de reflectie mee gaat werken: het werk lacht je als kijker uit bij wijze van spreken. Dit alles lijkt intentie en geeft een mooi spanningsveld tussen formele kanten van het werk en de suggestie die de kijker wordt gedaan. Ik lach maar mee en laat gewoon mijn incomplete foto’s zien met het advies zelf even te gaan kijken!

P1030928

Deze is geflitst

P1030931

Gedigitaliseerde ogen met spuitwerk er voor

P1030936

En nog een indruk!

STROOM

Re-Collections

27 september 2015

Vandaag was de laatste dag van de tentoonstelling Re-Collections van Hans Ensink op Kemna in galerie Schlessart in Bergen. Deze galerie huist in een boerderij midden in het weidse landschap achter de Bergense duinen. Op een mooie dag als deze trekt het veel bezoekers en dat is terecht, want het is een mooie plek om te bezoeken. Ensink op Kemna heeft in de galerie een soort overzicht van zijn beeldende activiteiten uit het afgelopen decennium samen gesteld. Eerder zag ik zijn schilderijen in modernistische gebouwen of in een White Cube, waar het zich gezien de aard van het werk naadloos in voegde. Deze boerderij laat echter een andere kant van het werk zien: er is een bepaalde intimiteit in de presentatie die ik eerder niet opmerkte in het werk van de kunstenaar dat vrij streng over komt. Misschien dat het monnikenwerk dat hij er aan besteedt in een boerderij beter tot zijn recht komt.
De kunstenaar heeft gekozen voor diverse manieren van werken om te kijken hoe die zich tot elkaar verhouden en waar de lijn kan worden door getrokken. Mij dunkt dat hij in de breedte verder kan, want in iedere werkwijze zit wel een bepaalde kwaliteit. Een aantal verschillende werkwijzen samen versterkt elkaar. De ongecoördineerde verfdroedels die in de Leroy-achtige schilderijen zijn te vinden versterken het strenge werk dat er naast hangt en beginnen zelf te stralen. Twee strakke schilderijen op een grijs gestukte achtergrond (het lijkt wel een structuur van de kunstenaar) lijken voor de ruimte gemaakt en een doek als Pastorius is van zichzelf al dermate ontregelend dat het een eenzame plaats aan de muur met gemak aan kan. Die ontregeling zit ook in een relatief eenvoudig doek als Lucio (2015), een klein formaat met blauwe vierkante vlakken die samen gebracht zijn op een wijze die een ruimte suggereren met een zuigend centrum: in alle eenvoud prachtig!
Eerder schreef ik al over het werk van deze kunstenaar en het komt me voor dat in het nieuwe werk het kleurgebruik en vormgevoel nòg meer aan subtiliteit winnen waardoor het genoemde evenwicht in de schilderijen geen doel op zich meer is, maar een middel om een doel te bereiken.  Dat doel kunt u zelf ondergaan als u zich bloot stelt aan het werk.

P1030870

Links: City Life (2014), rechts: Land of Grey and Pink (2015)

P1030871

Een eenvoudige tekening, beginselverklaring voor een bepaalde serie stel ik me voor.

P1030872

Drie manieren om het vierkant te behandelen! Vlnr: Fertility (2014), 3 Squares (2015), Suburb (2015)

P1030873

Dit soort combinaties versterkt elkaar, links Farvela (2011), rechts Resurrection (after Goya) (2012)

P1030876

Het doek van de uitnodiging is in het echt erg goed! Re-Collection (2015)

P1030878

Maronier (2004)

P1030881

vlnr: Universe, Basement,Park, Avenue (allen 2014)

P1030882

The Voices (2012)

P1030883

Pastorius (2010)

P1030884

Lucio (2015)

P1030888

De omgeving is ook mooi voor beelden, zoals hier van Yvonne Kracht

P1030889

en hier van Ary Berkulin!

Schlessart