non-issue lustrum!

23 april 2018

non-issue #49 (cover: • Eva-Fiore Kovacovsky – Fotogramm / Mehrfachbelichtung eines Loches – 2011)

non-issue

Advertenties

The Parallel Show

22 april 2018

The Parallel Show is een initiatief van Frans van Lent die eerder de aandacht trok met de Unnoticed Art Festivals waarin een aantal eerder verzamelde performancepartituren terloops in de publieke ruimte werden uitgevoerd. In aansluiting daarop leek het een goed idee om in een tentoonstellingsruimte, waar uit de aard der zaak al kunst getoond wordt voor een geïnteresseerd publiek, een aantal impromptu-performances uit te voeren: zonder vooraankondiging, on the spot verzonnen en uitgevoerd en zonder nadien ook maar iets achter te laten! Kunst parallel aan de bestaande expositie, maar als het ware in een andere dimensie. Een eerste poging werd uitgevoerd in de Kunsthal in Rotterdam samen met ieke Trinks en Ienke Kastelein. Het leidde tot veel enthousiasme en in de periode tussen 7 juli 2015 en 8 januari 2017 werden tien van deze Parallel Shows uitgevoerd op plekken over de hele wereld: Naturalis in leiden, M-Museum Leuven, de Tate Britain in London, de Archeological Site in Delphi (G), IVAM in Valencia (S), het Stasi Museum in Berlijn en The Cloisters in New York City. Telkens werd als host een lokale kunstenaar uitgenodigd  die plaatselijke collega’s bij de actie betrok. Van Lent kwam dan zelf ook met een genodigde en gezamenlijk werd de Parallel Show tot uitvoering gebracht.
Vandaag werd in de Kunsthal een publicatie over dit in de loop van de tijd organisch gegroeide project gepresenteerd, waardoor dit aan het Unnoticed Art project een mooie complementaire tegenhanger krijgt. In het boekje, dat werd uitgegeven bij Jap Sam Books, staan de diverse acties die zijn uitgevoerd beschreven, de acties die de deelnemers voorstelden en de eruit voortkomende ervaringen en drie meer bespiegelende teksten. Bij de introductie vertelde Frans van Lent over het project waarna een zeventien-tal teksten van deelnemers werden uitgevoerd door de drie originele deelnemers. Het was een inspirerende bijeenkomst van een actief performance-netwerk dat zeker meer van zich zal laten horen!

Van Lent vertelt!

ieke Trinks draagt voor

De teksten van de deelnemers werden performatief uitgevoerd met hier Frans van Lent, ieke Trinks en Ienke Kastelein

Ienke Kastelein

En hier een bijdrage van een auteur uit het publiek

De trotse initiator van dit alles toont het boekje

The Parallel Show

Verkrijgbaar bij Jap Sam Books

Het gezicht van verzet

20 april 2018

Op de tweede verdieping van de centrale bibliotheek van Den Haag is een tentoonstelling gemaakt over Haags verzet tijdens de tweede wereldoorlog. Ik had al eerder gehoord dat deze tentoonstelling werd vorm gegeven door Pim Voorneman, een kunstenaar die eerder werk maakte op de grens van kunst en design. Vandaag vond een officiële presentatie plaats van het geheel. In de toespraakjes kwam naar boven dat het  Haags historisch archief in deze periode van herdenking  iets wilde laten zien van de verzetshelden naar wie een aantal straten in Den Haag zijn vernoemd. In een tentoonstelling die thematisch is opgebouwd naar onderwerpen als “De illegale pers”, “Hulp aan onderduikers” of “Het gewapend verzet” zijn een aantal antieke kasten te zien met soms half geopende deuren waarbinnen de verschillende papieren, foto’s of voorwerpen zijn opgesteld. Sommige van die papieren zijn aandoenlijk, zoals bijvoorbeeld de afscheidsbrief van verzetsstrijder Jan van Dongen aan zijn vrouw die hij schreef voordat hij geëxecuteerd werd.
Zelf was ik nieuwsgierig naar de manier waarop Voorneman het geheel in een vorm had gegoten.  De antieke kasten pasten mooi als commentaar en verbeelding van de Nederlandse volksaard in die tijd en in de na-oorlogse jaren waarin veel klein werd gehouden en in het duister bleef,  waarbij het lang geduurd heeft voordat men vrij en onverveerd over de vorm en de aard van het verzet in Nederland kon schrijven. Daarvoor moesten wel wat laatjes worden opengetrokken! Die kasten staan op een soort sokkel tegen witte vlakken die zich naadloos in de architectuur van Richard Meijer voegen. De tentoonstelling is samen met Han Jordaan en Astrid Dekkers gemaakt waarbij het archiefonderzoek heel wat mooie verhalen naar boven bracht. Grote en “petites histoires” zoals de burger die in de Passage op een gegeven moment uit papier geknipte W’s uitstrooide op de verjaardag van de toenmalige koningin. Ik moest direct denken aan het uitdelen van krenten op de dam in 1967, wat destijds ook de autoriteiten woest maakte.
Het is voor publiek dat in lokale geschiedenis is geïnteresseerd een kleine maar fijne tentoonstelling en ook de kunstliefhebber vindt hier iets van zijn gading, kortom: de moeite van een wandeling door het centrum waard!

Pim Voorneman legt uit en Astrid Dekkers en Han Jordaan rechts van hem zullen dat ook nog doen

De presentatie van opzij

Een aantal verzetsstrijders in de kast

Je moet er enige moeite voor doen om alles te kunnen zien

Voor in de rij staat een antieke kist waaruit krantjes over de tentoonstelling te krijgen zijn.

aan de achterkant van de wandjes waartegen de kasten waren geplaatst zijn video’s te zien

die de huidige situatie laten zien van de plek waar zich historische gebeurtenissen hebben afgespeeld zoals die in de kast er voor werden getoond.

Een presentatie met veel papier

Een grote foto van een geliquideerde verzetsman

En,  terzijde, tijdelijk opzij gezet en totaal niet ter zake doend, een werk van Rien Monshouwer dat ik niet kende. Het gaat weer naar de centrale entreehal

Centrale Bibliotheek Den Haag