A Kocsma

2 december 2020

Al twaalf en een half jaar bestaat in Hongarije de residency van Stichting Post 15. Deze stichting is opgericht door Elizabeth de Vaal, samen met bestuursleden Arie van der Burg en Koos van Duinen bestiert zij deze plek die bestaat uit woonruimtes en een vrij groot atelier dat uit een oude vervallen schuur werd opgebouwd. Zelf woont zij met Arie van der Burg het grootste deel van het jaar in Pecsbagota waar de residency zich bevindt. In de loop van de tijd hebben een behoorlijk aantal kunstenaars zich door de plek laten inspireren, internationale kunstenaars met de nadruk op Nederlanders en Hongaren. Door de bewoners van het dorp bij de activiteiten te betrekken is een waar kunstenaarsdorp gemaakt van die plek en door ook met plaatselijke kunstenaarsorganisaties en de universiteit van het nabij gelegen Pecs samen te werken krijgt de plek een uitstraling die aanleiding geeft tot veel activiteiten.
Dat zilveren jubileum is nu aanleiding om een tentoonstelling samen te stellen in Stichting Ruimtevaart met werk van residenten uit die periode. De nadruk ligt op de Nederlandse gasten waaronder een aantal bekende Haagse kunstenaars. Onder de naam A Kocsma (de kroeg, naar de voormalige dorpsherberg in Pecsbagota) zijn twee ruimtes ingericht, een als kroeg waar je ontvangen wordt met zelf gemaakte wijn, pruimenlikeur en andere Hongaarse heerlijkheden. Aan een wand hangt de verzameling van de stichting die o.a. door giften van residenten werd verkregen. In de eigenlijke tentoonstellingsruimte wordt werk van de bezoekers getoond en dat is een mooie en afwisselende tentoonstelling geworden met in de centrale ruimte een aantal werken van Elizabeth de Vaal uit verschillende perioden. Bij deze een indruk van het geheel:

Een van de eerste exposities toen het atelier nog niet klaar was
Ook in de gang naar de tentoonstelling: V&B
Kocsma met Elizabeth de Vaal en Arie van der Burg en twee bezoekers
De verzameling van de stichting met een achtergrond als de buitenkant van het atelier
Elizabeth de Vaal, ouder werk
Elizabeth de Vaal, recent
Elizabeth de Vaal, ook wat ouder
Pier Pennings
Simone ten Bosch
Channa Boon maakt muziek
Sjef Henderickx
Ellen Rodenberg
Marc Nagtzaam
Marc Nagtzaam
Harold de Bree
Alphons ter Avest
Ton Kraayeveld
Maarten Schepers
Lotte van Lieshout
Rozemarijn Lucassen
Petra Laaper
Ienke Kastelein
Annechien Meijer
Hieke Luik

Stichting Post 15

Spatium

30 november 2020

Afgelopen vrijdag vond Hoogtij #63 plaats. Ik vond het wat onduidelijk wat reëel te zien was en waarvan alleen online een filmpje was geplaatst. Ik hield het dus maar bij een uurtje achter de laptop, temeer daar ik al bij de opening van Topp & Dubio was geweest die middag. Ik wist echter van twee gelegenheden die te bezoeken waren en dat deed ik gisterenmiddag. De eerste was …ism, de galerie op het Westeinde die een spannende programmering voert. Ditmaal heeft de galerie Sjimmie Veenhuis uitgenodigd die met abstract geometrische ingrepen bestaande situaties verandert. De bestaande situatie bij …ism is inderdaad behoorlijk aangepast door een constructie met hekwerken die als drager functioneren en de voor en achter ruimte van de galerie verbinden. Ze geven daar zelfs onder de huidige omstandigheden een veilige routing aan. Maar daar gaat het volgens mij niet direct om volgens mij. De hekwerken zijn dragers van het eigenlijke werk dat daarop met markeringstape is aangebracht. Met dat tape zijn abstracte patronen aangebracht die zich bij het om het hekwerk lopen subtiel vermengen. De tralies van het hekwerk mengen zich met de patronen. De zwarte staanders spelen daarbij ook nog een rol als contrapunt voor al die dynamiek. Al bij al een geslaagde installatie bij …ism!

…ism

Unstable Matter Situations

27 november 2020

Vanmiddag, bij het vroege vallen van de avond, werd aan de Haagse Mauritskade de tentoonstelling Unstable Matter Situations geopend bij HOK galerie. Deze galerie is een kleine winkelruimte boven een souterrain waar een kunstenaar slechts bescheiden kan uitpakken, maar toch weten de exposanten die er eerder werk toonden een mooie geconcentreerde tentoonstelling te maken. Dat geldt zeker voor Topp & Dubio die met de totaal-installatie If I said I had a beautiful theory, would you hold it against me? een gecompliceerde vorm hebben gecreëerd voor het problematiseren van problemen. Problemen die in het huidige tijdsgewricht in overvloed op ons af komen. Een aantal ruimtelijke werken worden in onderlinge samenhang getoond die allemaal op zich een haakje vormen waaraan de bezoeker de oplossing van de geponeerde problemen kan formuleren. Die werken hebben allemaal onderling een relatie, maar met veranderende relaties veranderen de problemen die dus ook wisselende oplossingen kunnen opleveren.
Voor de gelegenheid opende het duo de tentoonstelling met het performatief installeren van een problematisch werk aan de Mauritskade tegenover de galerie.
Op 13 december zal tussen 23.00 en 01.00 u op radio Tonka (Den Haag FM- FM 92.0) een presentatie volgen van de Probleem Top 2000 die het duo samenstelde.

Update 30 november:
Vanmorgen om 7.30 uur heeft de politie de Mauritskade afgezet vanwege een melding over het problematisch werk van Topp & Dubio: In verband met de mogelijke aanwezigheid van een bom in het werk ontstond er een gestremde verkeerssituatie met meerdere politievoertuigen en filevorming. De aanvankelijke boete is na een gesprek met de galeriehouder omgezet in een waarschuwing. Het problematische werk is verwijderd (in beslag genomen) en de Mauritskade is weer opengesteld voor verkeer.

Het installeren van een problematisch werk
Uitpakken valt al niet mee,
maar bevestigen is te doen
Vervolgens begint Dubio (of Topp…) een onnavolgbaar verhaal over de inhoud van het probleem
Terwijl Topp (of Dubio…) het werk definitief onthult
Het publiek volgt alles met belangstelling ondanks de problematische situatie
Het problematisch werk..
wordt verder ingevuld met problemen die uit de ether worden geplukt met een door een dynamo opgeladen radio die ook regelmatig moet worden aangezwengeld
De gevonden problemen worden nauwgezet op het problematisch werk genoteerd die zo een problematische inhoud krijgt
Het raam van de galerie met de naam van de binnen getoonde installatie
waarvan u hier een aantal details ziet aan de ZO-zijde
Bij de tentoonstelling is ook een gekruide Topp & DubioRiso-publicatie verkrijgbaar
nog meer details
een bijna suprematistische esthetiek
en een zelfportret van Topp &Dubio…
details aan de andere NW-kant
met nog een overzicht van die zijde
en een mini-expo binnen de installatie
een enkel werk binnen de installatie
detail
en nog een (schier)-eiland binnen het geheel
Tot slot het probleem van de tijd

HOK galerie

Suite

25 november 2020

Bij Maurits van de Laar opende vorige week Suite, een samenwerkingsverband van tekenaars Paul van der Eerden en Romy Muijrers. Zij maken tekeningen samen, wat een uitdaging is, want waar Paul van Eerden een lange carrière heeft waarin hij op niet te groot formaat duidelijke tekeningen te maken, een beetje surrealistisch met mooie lijnen en kleuren en vlakken., een beetje grafisch. Muijrers daarentegen begint nog maar net en experimenteert er op los met een voorliefde voor vlekken en grotere formaten die soms ook nog geassembleerd zijn uit diverse onderdelen. Het resultaat is een enorme hoeveelheid tekeningen die in de galerie zijn te zien waaraan beide tekenaars gewerkt hebben. Daar valt op een bepaalde manier wel een ontwikkeling in te ontdekken als je het werk van beiden kunstenaars een beetje kent. Het is zo veel dat ik de rust niet had om individuele tekeningen met aandacht te bekijken, maar ik vertrok met een groot respect voor de kunstenaars om deze strijd aan te gaan. Zo te zien is het nog niet klaar met de samenwerking, wie weet waar dit nog eens in eindigt?

Overzicht achterste zaal
Verschillende thema’s passeren de revu
Zoals Picasso in dit fraai exemplaar
En kleuren en vlekken in evenwicht
Van der Eerden kon het niet laten….
Ook de maquette van de tentoonstelling wordt getoond
Dit is misschien een wat vroeger werk vanwege de horror vacui waarvan in een begeleidende publicatie gewag wordt gemaakt.
En tot slot nog een mooi duo…

Galerie Maurits van de Laar