Surveillance

5 april 2013

Ondertussen stonden de zaken in Den Haag ook niet stil. Op een geselecteerd aantal intelligente media werden vanavond coördinaten doorgegeven voor Act 5 van Surveillance, het project dat Yeb Wiersma en Lotte Geeven uitvoeren bij West:

location this friday klein-int

De uitnodiging

act 5-each spin is a s#37df-int


En op het dak van een parkeergarage in de binnenstad, binnen het met goud afgezette gebied….

http://www.west-denhaag.nl/exhibitions/13_03_Surveillance/8

Surveillance

16 maart 2013

Na al het natuurgeweld van vrijdag werd zaterdag bij West de tentoonstelling Surveillance van Lotte Geeven en Yeb Wiersma geopend. Van een expositie in de klassieke zin is eigenlijk geen sprake. De kunstenaars hebben de galerie tot hoofdkwartier gemaakt van de acties die zij de komende weken in de omgeving van de galerie gaan uitvoeren. Om de actieradius aan te geven hebben zij een gebied afgetekend met een gouden lijn die zij de afgelopen week door de stationsbuurt en het centrum hebben aangebracht met bladgoud dat op de wegen en stoepen is aangebracht. Dit goud zal door het verkeer en voetgangers slijten en zich binnen en buiten het gebied verspreiden. Tijdens de duur van de tentoonstelling voeren zij een zevental acties uit waarvan de tweede `The Dark Hour` heet. Binnen het gebied proberen zij op 23 maart alle lichten uit te laten doen door de bewoners waardoor een donkere vlek in de stad ontstaat.

Voor de opening vond een preview plaats op de bovenste verdieping van `het strijkijzer`, een tweeënveertig verdiepingen hoge toren naast station Hollands Spoor. Een klein gezelschap kon het geprojecteerde actiegebied observeren als ware surveillanten. Tot ieders aangename verrassingen was de gouden lijn inderdaad te ontdekken op verschillende plaatsen. Het gezelschap vertrok voor zes uur naar de galerie waar de opening plaats zou vinden met een eerste actie die veel nieuwsgierigheid wekte.

Het hele gebeuren levert veel vragen op over de plaatsing van de galerie in een sociale bedding en het engagement van de omgeving met wat in de galerie gebeurt. De kunstenaars proberen te onderzoeken hoe de publieke ruimte functioneert, hoe soeverein is de ruimte, wie bepaalt wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Het concept van “doublethink”, de mogelijkheid van twee parallelle tegengestelde waarheden, zoals een nano-deeltje er tegelijkertijd wel en niet kan zijn, staat bij de manier van denken van de kunstenaars centraal. Het is daarom dat de kunstenaars hun acties uitvoeren tijdens de schemering die je donker en licht zou kunnen noemen.

Tijdens de opening vond de eerste actie, Isaac’s Principles plaats. De geplande tijd was 18.18 u, maar dat werd wat later. En toen gebeurde er ook wat!

img_6753-int

Op weg naar het strijkijzer viel het al op

img_6756-int

View vanaf het strijkijzer

img_6757-int

idem

img_6760-int

De kunstenaars heben het prima naar hun zin zo on top of it all!

img_6763-int

Ook onderweg hebben ze hun sporen achter gelaten

img_6764-int

In de galerie staat een maquette van het afgegrensde gebied

img_6765-int

En er is documentatie van het plaatsten van de gouden lijn

img_6768-int

West zorgt altijd goed voor haar bezoekers als het wat later wordt

img_6771-int

Dat bezoek begint langzaam te komen in de grote voorruimte

img_6773-int

Bas Zoontjens zorgt voor de sfeervolle latin-beats onder kritisch oog van Jhouko

img_6775-int

En allengs wordt het drukker, ik ga maar eens in de op-ruimte kijken

img_6776-int

Daar blijkt dat de voorruimte bespied wordt door een fisheye lens

En dat de actie Isaac’s Principle’s begint!

img_6780-int

Een basketbalwedstrijd speelt zich af in de galerieruimte!

www.west-denhaag.nl