De Haagse gasfabriek

12 maart 2023

De collectie Mesdag valt sinds 1990 organisatorisch onder het Van Gogh-museum in Amsterdam. Gezien het werk van de tijdgenoten van van Gogh die de collectie bevat is dat een logische stap. Toen het project over de Haagse gasfabriek van Marcel van Eeden in het Van Gogh Museum werd gepresenteerd leek het ook logisch dat een verlenging van de presentatie in Den Haag zou plaats vinden. Persoonlijk wilde ik direct de presentatie in Amsterdam bezoeken, maar dat lukt door diverse omstandigheden niet en nu ik het werk in de gebouwen aan de Laan van Meerdervoort heb gezien ben ik blij dat ik het in Den Haag kon bewonderen in een omgeving die sterk aan het einde van de negentiende eeuw doet denken. De fascinatie van de kunstenaar voor het Haagse leven voor zijn geboorte toont zich hier sterker dan in het modernistische Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat gespeel met tijd werkt ook sterk in de gomdrukken die van Eeden in zijn research periode maakte van plekken waar van Gogh is bezig geweest en van plekken die hij zelf ten bate van dit project bezocht zoals van het Van Gogh Museum. De uiteindelijke serie tekeningen van de gasfabriek onttrekken zich aan een tijdsbepaling: formaat, materiaal en gebaar doen erg 20e eeuws Duits aan, alhoewel het ook uitvergrotingen van oudere en kleinere schetsen zouden kunnen zijn. Dat de kunstenaar nog steeds een Haags pied à terre heeft in de nabijheid van waar de gasfabriek heeft gestaan brengt de invalshoek toch weer naar het heden. Zo geven al die details een mooi beeld van heden en verleden en een organische vorm van continuïteit in de kunst.

Vincent van Gogh: Gasfabriek, Den Haag
Zaaloverzicht research werk
De gomdrukken van situaties
in verschillende groeperingen
en lichtsituaties
Zaaloverzicht tekeningen met een tapijt van Colenbrander op de vloer
En het resultaat van dit project
in houtskool op doek

De Mesdag Collectie