L’anniversaire de lArt: ingebrachte werken

20 januari 2023

Bij deze een indruk van de werken die werden ingebracht bij de viering van de 1.000.060e verjaardag van kunst. De foto’s zijn lang niet allemaal helemaal gelukt, als het helemaal niks was heb ik het gelaten. Zo krijgt u in ieder geval toch een indruk en kunt u wellicht morgen nog even naar HOK Gallery om uw slag te slaan in de giftshop waar het werk tussen € 6,- en € 60,- te verkrijgen is!

Paul de Jong
nylons van Hester Scheurwater
Hans Könings
Bobby Oskam
Dana LaMonda
Lucius Pax
Katarina Siderova
Ilse Versluijs
Mr. Pelham himself
Dr. Niehoff
Renate Boere
Monika Dahlberg
Leonor Faber-Jonker
Angela Saw
Angeline Dekker
Links weet ik echt niet meer en rechts yours truly
Angelika Hasse

HOK Gallery

Taal (concept) in beeld

7 oktober 2022

Onder bovenstaande titel opende tijdens Hoogtij vorige week een tentoonstelling die is samengesteld door Pim Piët. Er hangt werk van nationale en internationale kunstenaars die op verschillende wijzen de verwerking van taal en ook soms concept verwerken in beeld. Het is een interessante tentoonstelling die logisch voortkomt uit de manier waarop Pim Piët zich zelf met deze materie bezig houdt. Het meeste werk is nogal grafisch, gezien het onderwerp nogal logisch, maar ik had zelf graag gezien dat er ook meer gekeken wordt naar de manier waarop schilders en tekenaars met taal om gaan in combinatie met beeld. Ik begrijp dat een René Daniëls of een Jasper Johns niet tot de mogelijkheden behoren, maar er zijn beslist interessante kunstenaars wiens werk hier zeker tussen zouden passen. Walter Swennen is zo iemand, maar daar is geen beeld naast de taal te zien. Het neemt niet weg dat het een mooie, compacte tentoonstelling is die het zeker de moeite waard maken om langs te gaan in de Spanjaardshof. Er is ook een mooi boekje gemaakt in samenwerking met Ben Faydherbe dat verkrijgbaar is bij de tentoonstelling. Zondagmiddag is de tentoonstelling geopend en zal nogmaals de performance Sandstorm, not speaking door Natsumi Sakai worden uitgevoerd. Gedurende de week zou je even bij Pim Piët moeten aanbellen.

Robert Barry: Z.T. – 1991
Ben Faydherbe: links Tolerance – 2022, rechts Coexist – 2022
Links Walter Swennen: Toeternitoe – rechts Ludo de Kort: A.P. (Architectural Parts) #003-52B
Pim Piët: String Tone – 2017
Janneke Stofmeel: (beeldtaal) – 2022
Sophia Wester: Summertime (serie)
Pim Piët: Foto Papier – 2022
Thomas A. Clark: Glade – 1996
Wim Nival: Untitled (signalling) – 2021
Rosaire Appel: Sound Drawings – 2021
Janneke Stofmeel: (beeld) (taal) – 2022

West End

Spanjaardshof 40

29 mei 2022

Vandaag waren de ateliers in ateliergebouw de Spanjaardshof geopend bij wijze van afsluiting van het veertigjarig jubileum. De meeste kunstenaars waren aanwezig en hoewel ik laat was en (naar later bleek) maar een uurtje had om rond te gaan heb ik toch nog een aantal ateliers kunnen bezoeken, bij deze een impressie (met excuus aan hen die ik niet bezocht):

Jan de Weerd
Charlotte Le Fèvre
Ton van Kints
Pim Piët
De Lift, projectruimte met werk van Pim Piët
Idem, detail
Atelier Jurjen Ravenhorst
Atelier Ardi Brouwer
Nog een projectruimte met werk van Jurjen Ravenhorst
John McKellar
Karola Pezarro

De Spanjaardshof

Hoogtij

27 mei 2022

Vanavond vond weer een Haagse Rondgang plaats tijdens Hoogtij. Ik heb een wat beperkt rondje gedaan, maar ik merkte dat de sfeer er weer goed in zat. Daarbij was The other Book wel een grote trekker. Het is een beurs waarin kunstenaarsboeken- en edities en allerlei andere zaken uit de underground worden gepresenteerd. Toen ik bij Quartair binnen liep was ik overweldigd doordat de ruimte stampvol stond met tafeltjes en met belangstellenden. Uit verhalen daarna kreeg ik de indruk dat ook veel publiek van buiten Den Haag hier op af was gekomen, een groot succes dus! Deze beurs gaat nog het hele weekeinde door evenals een aantal andere tentoonstellingen en zondag wordt de beurs afgesloten met een feest vanaf 20.30 u.

Bij deze een indruk van wat ik zag:

Overzicht The other Book
De Billytown presentatie met Nishiko als host
En Elsje zit bij RUW
Alle generaties zijn vertegenwoordigd, zoals hier Ton Martens met zijn activiteiten in druk.
Een gedenkwaardige tentoonstelling!
Dit is echt underground…
met de bijbehorende humor!
Ook Lucius pax zit er bij met PAX-International waaraan yours truly ook een bijdrage leverde!

Vervolgens ging het voort naar …ism met de tentoonstelling Collective Contemplation naar een interessant concept van Ying Lu: meditatie als interactie met materialen! In een on-line workshop met twaalf kunstenaars werd e.e.a. voorbereid en in een sessie van twee uur op donderdag is de tentoonstelling gemaakt:

Fatemeh Hedari: making wasted substances
Frits Dijcks: Writing down Putin’s first (2000) and last (2022) New Year’s speech in Russian.
Zoe d’Hont: starting a listening journal with guidance from Paul ‘Oliveros’ book Deep Listening: A composer’s Sound Practice
idem
Zela Odessa Palmer: Doing Asemic writing on the window
idem
Anastasia Shin: Surface impressions, interior and exterior
Sam Beachy: creating a puzzle from broken glass found in the basement

Dan naar HOK-gallery, de tentoonstelling I wanna be sedated van Matt Plezier. De kunstenaar is uitgenodigd naar aanleiding van The Other Book waar hij ook aanwezig is met zijn imprint MonoRhetorik. In de tentoonstelling veel Punk-sentimenten:

De roemruchte Koekrant van Hugo Kaagman
En guerilla affiches op metaal gedrukt

Dan was Westend ook dichtbij. Daar wordt een tentoonstelling van kunstenaars uit de Spanjaardshof getoond naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van dit ateliergebouw. Zondag zijn er ook open ateliers en bij Bos Fine Arts was ook al een tentoonstelling te zien met werk van kunstenaars uit de Spanjaardshof.

De verzameling van Pim Piët
Een zelfportret van John McKellar
Mooi werk van Helène Penninga
Theo ten Have in optima forma
Westend curator Annemiek Lauwerens
Schetsboeken met subtiele tekeningen van Ardi Brauwer

Hoogtij

RUW! presentatie

11 maart 2022

Vanavond werden dus RUW! Issues 4 en 5 gepresenteerd bij de HOK Gallery. Een volle bak in een tentoonstelling die door Pim Piët fantastisch is ingericht. Deelnemers aan het magazine hebben erg goed werk ingeleverd en samen met de beide edities van het tijdschrift vormt dit een tentoonstelling die het misschien wel verdient wat langer te hangen dan dit weekeinde. Bij deze een indruk van de enthousiaste opening:

Issue #4 en #5 + back issues
Issue #4 als blok
De opening is TOP!
Er moet wel op het laatste moment nog iets bij
Marian Wijnvoord (Berlijn) deed mee met #4
wandje met pagina’s en werk deelnemende kunstenaars
Haagse dames voor werk uit #5 en deelnemende kunstenaars
Uit dit voormalige schilderij is de bijdrage van Lucius Pax voor #5 gesneden
NYC by Dana LaMonda
Lucius Pax
I was in with the incrowd!
En dat geldt voor meer
Links de bijdrage aan #5 van uw correspondent
vlnr: Ibrahim Ineke, Angeline Dekker, Jessy Rahman en onder arm? Dana LaMonda
Caro Rambonet
Jan Wattjes
Monika Dahlberg
Uit #5: links Pietertje van Splunter, rechts Lucius Pax
Ibrahim Ineke
Pim Piët

RUW!

HOK-Gallery

Anders dan anders

25 september 2020

Zondag opende in de galerie Maurits van de Laar een nieuwe tentoonstelling van Christie van der Haak. Voor de gelegenheid nodigde de kunstenaar een aantal gasten uit. De tentoonstelling is ingericht met een aantal kabinetten die met patronen van Christie op de muur en de vloer zijn bedekt. De gasten zijn genodigd hun werk hierop te presenteren. Het zijn oud-studenten, vrienden of collega’s waarmee van der Haak een band heeft. Het resultaat is een bijzonder levendige en gevarieerde tentoonstelling waarin naar mijn mening niet àl het werk goed tot zijn recht komt, maar het functioneren van van der Haak in het Haagse goed verbeeld wordt. De patronen die de kunstenaar heeft uitgekozen zijn vrij druk, maar soms accorderen de kleuren mooi met het er op gepresenteerde werk en in het geval van het werk van Hélene penninga geeft een passe-partout net even de afstand waardoor het werk en de achtergrond elkaar mooi aanvullen. Een bijzondere tentoonstelling dus en zeker de moeite waard om te bekijken!

Na de opening van de galeriehouder sprak de kunstenaar over haar inzet voor deze gelegenheid

En daarbij toonde ze een overtuigend engagement met de Haagse kunstwereld

Het publiek ging hiervoor op de knieën, of was het voor het werk van Diederik Gerlach dat hier te zien is?

Afsluitend voerden galeriehouder en kunstenaar nog een korte performance uit….

Een indruk van de sfeer van de tentoonstelling

met onverwacht hout-inlegwerk van Harold de Bree

Mooie paneeltjes van Reinoud van Vught

Een nieuw werk van Marcel Zalme

Het was een aangename drukte overal

Gelukkig werd bij wijze van overgang van voor- naar achterruimte toch ook nog een wandkleed opgehangen

Pim Piët’s werk met een gedurft contrast

Marjolein van der Meij

Een uil van Jos de l’Orme

Mooi werk van Diederik Gerlach

Katia Borghesi

Hélène Penninga

en ook verrassend opgehangen, werk van Peter Vos!

Galerie Maurits van de Laar

negen10drie&7tig

23 november 2019

Bij Ruimtevaart opende vrijdag een tentoonstelling met werk van op zijn minst voor de helft bekende gezichten in de Haagse kunstwereld. Het zijn er vier uit de jaargang 1973 van de Vrije Academie, een instituut wat destijds een veel levendiger gezicht toonde dan de erg traditionele KABK . Zij zijn elk hun eigen weg gegaan, maar komen elkaar nog met regelmaat tegen. Het idee om een tentoonstelling te maken met recent werk vond weerklank in Ruimtevaart en we zien nu van drie kunstenaars recent werk en een ouder werk: Nies Vooijs, Pim Piët en Jan de Weerd. De vierde deelnemer, Marion van Rooij, overleed kort voor de opening van de expositie. De familie wilde niet dat werk van haar getoond werd, maar de exposanten hebben een manier gevonden om haar toch enigszins aanwezig te laten zijn.
Te zien is dus sterk werk van actieve kunstenaars van een bepaalde leeftijd die zich in de loop van de tijd steeds hebben door ontwikkeld. Nies Vooijs laat regelmatig schilderijen zien. In haar verbeelding van gewone dagelijkse onderwerpen of omgevingsdetails is verf belangrijker dan het onderwerp: in stevige streken en contrasterende kleuren worden licht vervreemdende doeken geschilderd. Bij Pim Piët is het beeld rustiger. De kleuren zijn zachter en de vormen zijn strak. Zijn onderwerpen zijn taal, geluid en de invloeden die hij onderging. Hij bewondert fundamentele en conceptuele kunst en dat is te zien in zijn sterke schilderijen.
Jan de Weerd is recent wat minder in beeld geweest, maar hij was eerder dit jaar al in West-End Gallery te zien geweest en laat nu ook weer twee nieuwe verzamelingen zien van gebruiksvoorwerpen die in series op de wand zijn gehangen. De formele eigenschappen van die voorwerpen, kleur, vorm en de variatie in die elementen vormen de interessante eigenschappen van het werk. De aard van de voorwerpen brengt een glimlach te weeg.
Zo is deze tentoonstelling een blijk van de kracht van de zich door-ontwikkelende kunstenaar waar sommige jongere kunstenaars nog wat van kunnen leren!

Ruimtevaart

Inner Space / Inner Tone

18 januari 2019

Tijdens Hoogtij op 30 november liet Pim Piët een installatie zien die hij in de tentoonstellingsruimte van de Spanjaardshof gemaakt heeft. Ik begreep van hem dat ze nog niet was opgeruimd en ben nog even wezen kijken. Het is een mooie contemplatieve ruimte geworden die zich naar binnen keert. Zoals recent gebruikelijk zijn muziek en haar parameters de thematiek van het geheel dat eigenlijk eerder een complete installatie is dan een uitstalling van verschillende werken. Uit het geheel klinkt de muziek van Anna Mikhailova waarmee Piët eerder werkte en dat versterkt de meditatieve sfeer. Het is een fijne installatie om enige tijd in te verblijven om alles op je in te laten werken. Voorlopig wordt ze niet opgeruimd dus probeer de kunstenaar te benaderen om nog even te kijken, het is de moeite waard!

Een mooi vorm gegeven tafeltje met een klankschaal staat achter in de ruimte.

En aan de wand is relevant werk te zien.

De kunstenaar buiten de installatie

De ruimte is wat klein zodat totalen moeilijk zijn

Ook buiten de installatie hangt een werkje…

En erin ook een geluidsbron, mooi vorm gegeven

Een beter beeld van het tafeltje en het zand dat onder en om het geheel is geharkt.

In en andere ruimte is nog een video te zien die Piët samen met Paul Wiegerink maakte.

met á-synchroon lopende metronomen in een geheel dat weer de muzikale begrippen gebruikt

De Spanjaardshof

Tuning In

15 april 2018

Aan de hofvijver in Den Haag bij Bos Fine Art werd vanmiddag een tentoonstelling geopend van Pim Piët, de kunstenaar die recent met componiste Anna Mikhailova een aantal performances en werken heeft gepresenteerd op diverse locaties. Piët staat bekend als een soort van fundamentalistisch schilder, aangezien hij met de basisbegrippen van het schilderen werkt waarbij hij taal ook een prominente rol laat spelen in zijn werk. Dat hij zich met muziek inlaat is eigenlijk logisch, omdat onder die basisbegrippen ook ritmiek, tonaliteit, dynamiek vallen, begrippen die ook in de muziek van belang zijn. In deze tentoonstelling laat hij het instrument zien dat hij voor Anna Mikhailova ontwierp die daar ook muziek voor componeerde, maar voornamelijk eigen werken die op muzikale begrippen als “tone” varieren. De tentoonstelling is in de vrij kleine ruimte als een soort installatie ingericht, wat met dit werk uitstekend uitpakt. Het is kortom een tentoonstelling die de moeite waard is om te bezoeken tot het einde van de maand.

Paul de Mol sprak een enthousiast openingswoord.

Bijzonder zijn ook de formaten van het werk

Noise, herrie, ook een schilderkunstig gegeven in bepaalde opzichten!

Installaties maken is dus heel goed mogelijk met dit werk

Zoals we in de hele tentoonstelling zien. Hier op de achtergrond een “soundpiece” waaruit muziek klinkt.

Vice, Stem, is ook belangrijk in de kunsten

Hier de kunstenaar in gesprek met Willem Speekenbrink

Bos Fine Art

Noisy Poetry Painting

17 juli 2016

In Kadmium in Delft opende dit weekeinde de tentoonstelling van Pim Piët in samenwerking met Anna Mikhailova. De tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het gerenommeerde Delft Chamber Music Festival. Tijdens de opening werd in een performance muziek gemaakt door Anna Mikhailova op een door Piët geconstrueerd apparaat: het City Koto instrument. Het is fascinerend om te zien hoe de vormentaal van de schilder zich leent voor functionele toepassingen en hoe elementen uit instrumenten zich lenen tot onderdelen van beeldend werk. Bij deze wat indrukken:

13718679_1760332244185102_2467275337847062485_n

Een wand met Piëts werk

J.-11-05-16_PIM-PIËT-0009-kopie-296x300

Met Noise-paintings

L.11-05-16_PIM-PIËT-0012-kopie-296x300

in diverse vormen

13700074_1759787180906275_4041639927515325668_n

Het instrument dat gebruikt gaat worden bij de performance

13775936_1760767920808201_3876737619266357473_n

Die in volle concentratie aanvangt

13754234_1760767897474870_6257176610094055987_n

met muzikante Anna Mikhailova aan de snaren

13718574_1760767890808204_7528062206528777047_n

De oplettende kijker zal zien dat zij haar vingers in zwarte verf heeft gedoopt alvorens de snaren te roeren!

Noisy Poetry Painting