Echolocation: Nocturne

11 juli 2017

Nickel van Duijvenboden: Echolocation

PAK////KT

Amsterdam

18 mei 2013

Om werk te brengen was ik na het Malieveld gebeuren even in Amsterdam voor een “hit&run”- bezoek. Ik had niet heel veel tijd en heb dus twee keuzes gemaakt: Ten eerste ging ik naar de Wetering galerie waar een weekeinde lang ethnografica worden tentoon gesteld in het kader van “ The Amsterdam Trail“, een weekeinde waarin de galeries die in ethnografische en aziatische kunst zijn gespecialiseerd samen een programma presenteren waarin deze artefacten worden getoond met werk van contemporaine kunstenaars. Bij Wetering galerie worden die objecten gecombineerd met werk van Hinke Schreuders en dat heeft een prachtige expositie opgeleverd. De kleine monochrome doekjes zijn gemaakt van garen dat de kunstenaar jaren geleden ergens vond. De tentoonstelling is tweede pinksterdag nog open!

img_7600-int

img_7602-int

img_7603-int

img_7608-int

De volgende keuze die ik had gemaakt betrof de tentoonstelling van Aernout Mik in het Stedelijk. Ik had afgelopen jaar al een tentoonstelling gezien van Mik in Centro de Arte 2 de Mayo bij Madrid waar ik van onder de indruk was ( http://chmkoome.home.xs4all.nl/pagina’s/ARCO%202012%20-%20de%20tentoonstellingen.htm ). De huidige tentoonstelling is een voortzetting en uitbreiding van wat daar te zien was: een wat chaotisch samenspel van ruimtes waarin de video’s van Mik worden vertoond en waar de bezoekers deel lijken te nemen aan het mierachtige gewriemel dat de acteurs in de video’s uitvoeren. De enorme nieuwe tentoonstellingsruimte in de kelder van de nieuwbouw van het stedelijk is duister en geeft precies de juiste claustrofobische sfeer die de intentie van de video’s versterkt: de doelloosheid in de video’s is het enige dat oplicht en elke video toont weer een andere sector van de maatschappij waarin de zinloosheid van menselijk streven wordt bevestigd. De tentoonstelling geeft een onrustig gevoel dat na het verlaten ervan ongemerkt doorsuddert.

img_7609-int

Suppoosten spelen mee en verschuiven stoelen, of kijken verveeld voor zich uit

img_7611-int

De actualiteit werkt mee: Berlusconi is nogal aanwezig in een koud landschap dat Mik ontwierp.

img_7613-int


De mond van de lookalike geeft de daadkrachtige uitdrukking van de man goed weer, als een fascistisch icoon!

img_7614-int

Bezoekers nemen deel aan het spel

img_7615-int

Boven in het gebouw is dit mooie werk van Mark Manders te zien

img_7616-int

En vindt een boekpresentatie plaats van Roma Publications waar ook Nickel van Duivenbode publiceert. Hij leest hier uit eigen werk. Zijn essay voor Lost Painters is zeer de moeite waard: http://www.lost-painters.nl/gastschrijver-12-nickel-van-duijvenboden-steve-reich-en-ben-frost-geen-affront/

 

img_7618-int

Het gepresenteerde boek ook

 

http://www.weteringgalerie.nl/

http://www.amsterdamtrail.nl/

http://www.stedelijk.nl/agenda/tentoonstelling-aernout-mik-communitas

Artist Talk (Hey You 2)

21 februari 2013

Vanavond bestond de keuze tussen een bezoek aan Nest, waar curator Nanda Jansen met Golden Boy David Jablonowski en Anne de Vries n.a.v. BBC documentaires zouden uitweiden over de ten aanzien van de tentoonstelling material World ter zake doende thematiek of een bezoek aan 1646, waar naar aanleiding van de tentoonstelling “Hey You!” die door Jack Segbars is gecureerd, een “background evening”zou worden gehouden. Gezien mijn preoccupaties was de keuze eenvoudig en bezocht ik dus 1646 waar in een bescheiden gezelschap werd ingegaan op de vraagstelling van waaruit Jack Segbars de tentoonstelling had gemaakt.

Segbars vraagt zich af wat voor hem als beeldend kunstenaar de waarde is van geschreven tekst, het functioneren als curator en hoe hij die een plaats kan geven in zijn praktijk. Om het gesprek te leiden had hij als moderator de Belgische kunstenaar Robin van Besien uitgenodigd die ook met deze bezigheden ervaring heeft en de mede-exposanten marijn van Kreij en Nickel van Duijvenboden waren ook aanwezig.
In een traag gesprek waarin de drie deelnemende kunstenaars over hun praktijk en hun werk breed meanderend hun weg zochten werden een aantal uitspraken gedaan die ik zelf heel herkenbaar vond. Zo werd door naar ik meen van Besien op bepaald moment gezegd dat hij, als hij schrijft over werk dat hij niet begrijpt opeens een deur open kan gaan waardoor licht in de duisternis ontstaat. Segbars zelf gebruikt het schrijven als een manier van het zich toe eigenen van kunst of kunstbegrippen. In die zin werd ook gesproken over het reproduceren van kunstwerken als het zwarte vierkant van Malewitz of het reproduceren van een stuk van Ad Reinhard door van Kreij. Auteurschap leek daarbij niet belangrijk, maar de ervaring die het kopiëren van een werk oplevert is persoonlijk en die ervaring zit ook in de kopie. Zelf kreeg ik associaties met het re-enacten van Performances.

Het kopiëren van kunstwerken was vroeger een bekende lesmethode, maar dit gaat verder: het lijkt dat de kunstenaars op zoek zijn naar een authentieke ervaring die in dat werk verborgen zit en die zij bij zichzelf en de lezer/beschouwer teweeg willen brengen. Die ervaring wordt ook bepaald door de kontekst die het werk heeft met een receptiegeschiedenis die dus door de kunstenaars in hun werk wordt mee genomen. Die ervaring wordt mede veroorzaakt door de inspanning van het minutieuze werk dat de grote tekeningen van van Kreij of de inspanning die nodig is voor een gedegen stuk als het interview van van Duijvenboden met van Kreij in de catalogus bij de tentoonstelling in de Hallen of voor de recensie van Segbars voor Metropolis M over diezelfde tentoonstelling, Een onderzoek naar van de uitgangspunten van het klassieke modernisme, wat de tijd daarmee doet en wat de kunstenaar daar zelf nog uit kan halen lijkt zich hier af te spelen.

Door Ties ten Bosch, een van de bezoekers, werd de vraag gesteld waarom de teksten van kunstenaars hem meer aanspraken dan die van kunsthistorici. In een samenspraak leek het verschil te vinden in het persoonlijk engagement van kunstenaars die met het werk van anderen op vergelijkbare wijze om gaan als met hun eigen werk en die zelfs van het verwerken van werk van andere kunstenaars hun werk maken: het recreëren van andermans werk als oefening in het creëren. Als je een dergelijk uitgangspunt formaliseert kan je zelfs een tekst als kunstwerk ophangen. Dat wordt ook door Nickel van Duijvenboden gedaan met het werk “Notes of 2011”: het is zijn dagboek dat steeds weer over hetzelfde vel papier wordt getypt: het is onleesbaar, maar de ervaringen en de verwoording daarvan zitten er in en worden beeldend gemaakt. Er werd gewag gemaakt van het begrip opladen van een werk door de inspanning die het vergt en de intentie waarmee het gemaakt wordt. In dit laatste werk komt dat alles op een heel mooie manier samen.

Zelf zie ik het omgaan met hoogtepunten uit de cultuurgeschiedenis en de kritiek daarop, het schrijven van teksten over cultuuruitingen en het samen brengen van kunstenaars of kunstwerken in tentoonstellingen als curator als uitoefenen van het vak of als praktijk van het kunstenaarschap. Het bezig zijn met uitingen van andere kunstenaars is als het ware een oefening van de persona van de kunstenaar door het “lezen” van hun werk en het reageren daarop. Een vorm van correspondentie in de zin die Foucoult erover schrijft in “L’écriture de soi” (Presses Universitaires de France, 1983) t.b.v. mijn persoonlijke ontwikkeling. Uit het gesprek dat de kunstenaars in 1646 hielden kreeg ik de indruk dat zij daar niet ver vandaan opereren.

img_6371-int

Etalageruit 1646 met de sjabloon voor “ No Agency” van jack Segbars met daarachte zijn zwarte vierkant

img_6372-int

Het werd een echt kringgesprek

img_6375-int

met de kunstenaars in de opstelling van een shoot-out

img_6377-int


Moderator Robin van Besien

img_6378-int

Marijn van Kreij praat over zijn werk op basis van enveloppe-patronen en de persoonlijke lading van het aanwezige voorbeeld

img_5739-int

Marijn van Keij: Untiteld (Tags: RedyPost, 0409, Go Folks, Go Forth, Trust your Brain, Trust your Body)
Deze had om een brief van Nickel van Duijvenboden uit New York gezeten

img_6382-int

Nickel van Duijvenboden praat over zijn briefwerken

http://1646.nl/projects/hey-you

http://blogger.xs4all.nl/chmkoome/archive/2013/01/27/804068.aspx