Symposion + Museumnacht

5 september 2015

De dag begon al vroeg vandaag. Direct na het Malieveld begon om 12.00 u in de grote kerk het symposium van West: 100 Years from now. Hierin werden in een aantal lezingen en panelgesprekken met deelnemers uit verschillende disciplines onze relatie met tijd onderzocht, met name in verband met culturele productie. Eloïse Sweetman, die door West is gevraagd dit symposium te organiseren, heeft een aantal originele invalshoeken gevonden om de thematiek te belichten. Het is jammer dat Vincent Icke (over dikke Icke gesproken!) het nodig vond om te vertrekken, omdat hij niet op zijn wenken bediend werd. De eerste paneldiscussie die ik meemaakte kwam misschien wat traag op gang door de uitgebreide introducties van de deelnemers, ik had daar wat meer wisselwerking verwacht. Dat neemt echter niet weg dat het gebeuren voor zo ver ik het mee maakte erg interessant was. Vooral het laatste panel met een aantal Haagse gasten maakte wel wat los. Roos van de Put was hier gespreksleider en zij deed dat op een stimulerende manier waardoor het duidelijk werd dat in Den Haag de benadering van de ontwikkelingen in de culturele sector erg divers is en blijft.

P1030337

Marie José Sondeijker en Eloïse Sweetman voor de introductie

P1030340

De dag werd gepresenteerd door Chris Keulemans

P1030341

Eerste spreker was Prof. Sandra Kemp, die verbonden aan het Victoria and Albert Museum in London de toekomst uit vormgeving en ontwerp van gebruiksvoorwerpen zoals die in het V&A verzameld worden wil afleiden. Ken het verleden en hoe dat zich heeft ontwikkeld en u zult vanuit het heden meer over de toekomst kunnen zeggen!

P1030342

Na de afgang van Prof Icke sprak filosoe Michelle Bastian over Clock-time, door klokken in verband te leggen met de hen bepalende elementen , door elementen te veranderen kan op creatieve alternatieve wijze tijd gemeten worden.

P1030343

De eerste paneldiscussie werd begonnen met een introductie. Hier vertelt kunstenaar Lotte Geeven over haar nieuwe project waarin een specifieke plek 24 uur vanuit diverse disciplines beschreven wordt, waarna alle data in een bibliotheek worden tentoongesteld in een min of meer sculpurale omgeving.

P1030345

Hier kwamen veel schema’s en modellen bij kijken zoals hier disciplines en observatiepunten

P1030347

Lynne van Rhijn sprak vanuit haar praktijk als medewerker van de RKD, documentatie vergt anticiperen en een blik op de toekomst.

P1030348

Jacob Voorthuis is kunsthistoricus die filosofie doceert aan de TH Eindhoven. De man wist met zijn precieuze toon erg zinnige bijdragen te leveren aan de discussie

P1030354

Die gemodereerd werd door kunsthistorica Brigitte van der Sande (rechts)

P1030355

Het publiek was in grote getallen op komen dagen in de sfeervolle kerk.

Na de eerste paneldiscussie nam ik een pauze, waarin ik naar HEDEN ging. Daar vond de opening plaats van de tentoonstelling van Hinke Schreuders, een erg geslaagde tentoonstelling die onder de titel Struisveren nieuw werk laat zien. De kunstenaar heeft al werk in de collectie en het is dus al regelmatig in de opstelling te zien. Dit recente werk is bijna Haags te noemen in een bepaalde ingetogen chique met een licht weemoedige uitstraling. Die weemoed verwoorde Wim noordhoek mooi in zijn openingstoespraak waarin persoonlijke herinneringen aan een kunsthistorisch perspectief werden geweven. De tentoonstelling is nog de hele maand te zien.

P1030362

Wim Noordhoek tijdens zijn openingspraatje

P1030366

Een mooie opkomst voor HEDEN

P1030367

P1030368

P1030369

P1030370

P1030371

P1030372

P1030373

Dit is een editie, gebaseerd op bovenstaand werk, die de komende weken zal worden vervaardigd in de tentoonstellingsruimte en te koop is bij HEDEN

P1030357

En het thema Open en Bloot van de museumnacht was aanleiding voor HEDEN om werk van uw correspondent op te hangen samen met werk van Hinke Schreuders en Michael Kirkham

Terug in de grote kerk vond een slotdebat plaats over hoe de Haagse culturele toekomst er uit moet zien. Roos van de Put leidde een gesprek met Arno van Roosmalen, Jacko Brinkman, Franz Kaiser en Sis Josip. De laatste stelde zich voornamelijk vrij recalcitrant op, met name bij de ideeën die Arno van Roosmalen te berde bracht over de veranderende kunstenaarspraktijk en wat daarbij wellicht nuttig zou kunnen zijn. Frans Kaiser leek me door zijn praktijk dermate onthecht dat hij niet echt voeling heeft met het werk in het veld en Jacko Brinkman maakte duidelijk dat hij HEDEN zich in een didactische rol zag ontwikkelen

P1030374

Entrepreneur/kunstenaar Sis Josip was aanwezig met een model om zijn modewerk Viktor en Wolf te promoten

P1030381

Hij had een kort introductiefilmpje laten maken door Charlotte van Winden die het laatste eindexamen van de KABK indruk maakte met haar installatie in de kelder van de academie.

1646 had een opening met de tentoonstelling Highway van Momu & No Es, twee Catalaanse kunstenaars. Publieksparticipatie is belangrijk hierbij, toeschouwers werd gevraagd te wachten tot ze naar binnen mochten. Binnen gekomen werd hen gevraagd in een bepaalde situatie plaats te nemen waarna een performance/video-voorstelling werd getoond. Een trio zangeressen zong driestemmig en video werd op drie schermen geprojecteerd met teksten, water en logo’s, ik begreep er niet veel van, maar het was duidelijk heel erg van nu en de zang was bepaald fraai.

P1030382

Tijdens de projectie van een snelweg werd gevraagd je hierin te verliezen

P1030383

De zangeressen met een andere projectie

P1030385

Consumentenartikelen

Tot slot was ik nog even in nest die een aan het thema van de museumnacht verbonden tentoonstelling heeft gemaakt: Underneath we’re all naked Veel schilderijen van Niels Smits van Burgst, fetishistische foto’s van Lotte Reimann en een Reality-TV-achtige video van Sander Breure en Witte van Hulzen. Daarnaast was er gelegenheid tot naaktmodel tekenen wat ik met veel plezier nog een keer heb gedaan.

P1030388

Een aantal foto’s die Lotte Reimann verzameld heeft.

P1030391

Masturbatiescenes van Niels Smits van Burgst

West

HEDEN

1646

Nest

 

Surveillance

5 april 2013

Ondertussen stonden de zaken in Den Haag ook niet stil. Op een geselecteerd aantal intelligente media werden vanavond coördinaten doorgegeven voor Act 5 van Surveillance, het project dat Yeb Wiersma en Lotte Geeven uitvoeren bij West:

location this friday klein-int

De uitnodiging

act 5-each spin is a s#37df-int


En op het dak van een parkeergarage in de binnenstad, binnen het met goud afgezette gebied….

http://www.west-denhaag.nl/exhibitions/13_03_Surveillance/8

Surveillance

16 maart 2013

Na al het natuurgeweld van vrijdag werd zaterdag bij West de tentoonstelling Surveillance van Lotte Geeven en Yeb Wiersma geopend. Van een expositie in de klassieke zin is eigenlijk geen sprake. De kunstenaars hebben de galerie tot hoofdkwartier gemaakt van de acties die zij de komende weken in de omgeving van de galerie gaan uitvoeren. Om de actieradius aan te geven hebben zij een gebied afgetekend met een gouden lijn die zij de afgelopen week door de stationsbuurt en het centrum hebben aangebracht met bladgoud dat op de wegen en stoepen is aangebracht. Dit goud zal door het verkeer en voetgangers slijten en zich binnen en buiten het gebied verspreiden. Tijdens de duur van de tentoonstelling voeren zij een zevental acties uit waarvan de tweede `The Dark Hour` heet. Binnen het gebied proberen zij op 23 maart alle lichten uit te laten doen door de bewoners waardoor een donkere vlek in de stad ontstaat.

Voor de opening vond een preview plaats op de bovenste verdieping van `het strijkijzer`, een tweeënveertig verdiepingen hoge toren naast station Hollands Spoor. Een klein gezelschap kon het geprojecteerde actiegebied observeren als ware surveillanten. Tot ieders aangename verrassingen was de gouden lijn inderdaad te ontdekken op verschillende plaatsen. Het gezelschap vertrok voor zes uur naar de galerie waar de opening plaats zou vinden met een eerste actie die veel nieuwsgierigheid wekte.

Het hele gebeuren levert veel vragen op over de plaatsing van de galerie in een sociale bedding en het engagement van de omgeving met wat in de galerie gebeurt. De kunstenaars proberen te onderzoeken hoe de publieke ruimte functioneert, hoe soeverein is de ruimte, wie bepaalt wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Het concept van “doublethink”, de mogelijkheid van twee parallelle tegengestelde waarheden, zoals een nano-deeltje er tegelijkertijd wel en niet kan zijn, staat bij de manier van denken van de kunstenaars centraal. Het is daarom dat de kunstenaars hun acties uitvoeren tijdens de schemering die je donker en licht zou kunnen noemen.

Tijdens de opening vond de eerste actie, Isaac’s Principles plaats. De geplande tijd was 18.18 u, maar dat werd wat later. En toen gebeurde er ook wat!

img_6753-int

Op weg naar het strijkijzer viel het al op

img_6756-int

View vanaf het strijkijzer

img_6757-int

idem

img_6760-int

De kunstenaars heben het prima naar hun zin zo on top of it all!

img_6763-int

Ook onderweg hebben ze hun sporen achter gelaten

img_6764-int

In de galerie staat een maquette van het afgegrensde gebied

img_6765-int

En er is documentatie van het plaatsten van de gouden lijn

img_6768-int

West zorgt altijd goed voor haar bezoekers als het wat later wordt

img_6771-int

Dat bezoek begint langzaam te komen in de grote voorruimte

img_6773-int

Bas Zoontjens zorgt voor de sfeervolle latin-beats onder kritisch oog van Jhouko

img_6775-int

En allengs wordt het drukker, ik ga maar eens in de op-ruimte kijken

img_6776-int

Daar blijkt dat de voorruimte bespied wordt door een fisheye lens

En dat de actie Isaac’s Principle’s begint!

img_6780-int

Een basketbalwedstrijd speelt zich af in de galerieruimte!

www.west-denhaag.nl