Mybody.com

19 oktober 2019

In de huidige tentoonstelling in Nest wordt een beeld gegeven van het menselijk lichaam onder druk van de maatschappelijke en sociale krachten die er heden ten dage op in beuken. En hoe zal het lichaam in de toekomst functioneren en welk beeld zal daarvan ontstaan? Er zijn aantastingen van ideaalbeelden uit het verleden te zien en pogingen tot een beeld van een fysieke werkelijkheid in de toekomst als ook reality-checks in het heden. Het is hoe dan ook een weinig zinnelijk geheel voor een tentoonstelling over my body , wat weinig vertrouwen geeft in de toekomst.

Köken Ergun: I soldier – 2005 Het lichaam als drager  en uitventer van het nationalisme

Alexis Blake: Conditions of an Ideal – 2016 Dansers die niet allemaal een ideaal lichaam hebben gaan in een choreografie met gestructureerde improvisaties de strijd aan met de ideale afbeeldingen op de Parthenon-friezen uit het British museum. 

Bas de Wit: Close, but no cigar – 2017 (naar Narcissus – John Gibson)

Patricia Kaersenhout: Your history makes me so horny – 2011, over de plaats van het zwarte lichaam in de hedendaagse geschiedenis

Shana Moulton: Morning Ritual – 2016 Cynthia met alle in deze maatschappij beschikbare middelen op zoek naar geluk en gezondheid.

Juliette Goiffon & Charles Beauté: Controlled facial mask #1 – #3 Facemask #1

Jenny Lindblom: (Re)creation – 2017-ongoing. De kunstenaar probeert hedendaagse sporen te creëren van het “dasein” van de hedendaagse mens

Getoond als in een archeologische opgraving, in delen

Christian Jankowski: Heavy Weight History -2013 Sporthelden proberen historische beelden te verheffen door ze op te tillen, soms lukt het en soms niet. De hele recente geschiedenis van Polen komt zo voorbij in een tragikomische reeks acties.

Een van de door de tentoonstelling lopende bustes van naar ik aanneem machthebbers die door Bas de Wit aan diverse krachten bloot gesteld zijn om zo de ideale mens te relativeren.

Nest

Zie ook Villa la Repubblica

Might as Well

12 maart 2016

Nest houdt zich vanaf vandaag bezig met machtsverhoudingen. Er is een tentoonstelling geopend waarin een zevental kunstenaars laten zien hoe zij die verhoudingen ervaren. De tentoonstellingsruimte is weer stevig aangepakt om een aantal video’s tot hun recht te doen komen, en grijze vloerbedekking geeft meteen een heel andere sfeer aan de ruimte. De aard van al die observaties varieert: van de vanzelfsprekende autoriteit van ouderen ten opzichte van jongeren, de iconografie van de macht in de beurs van Berlage en de ruiterstandbeelden van Franco die diep verborgen in Spaanse opslagplaatsen gefotografeerd zijn, als in het onder in het bewustzijn van die natie. Mooi detail is dat een gebutste koperen kop van El Generalissimo als steen tegen de toegangsdeur ligt om die open te houden. De zusjes Raeven voerden het Milgram Experiment nog een keer uit, maar dan specifiek met tweelingzusjes die ze er beiden toe brengen een man tot de grond toe af knijpen (zoals dat in dienst van hare majesteit heette). Het recht van de sterkste komt tot uiting in het werk van Ronald Ophuis, een gruwelijke verkrachtingsscène in een concentratiekamp. Köken Ergun probeert met machtsmiddelen in een vrij onschuldige omgeving indruk te maken, maar zolang het kanon van de tank die hij in een dorp laat rond rijden niet af gaat blijft het toch wat koddig allemaal.

Het werk in de tentoonstelling is nogal registrerend en bevestigend in de verhoudingen, ik bedoel: een man die tegenover een tank gaat staan die ook daadwerkelijk kan schieten als bijvoorbeeld de Tank-man van Sanchez-Castillo zit er niet bij wat niet weg neemt dat een tentoonstelling als deze ons misschien met een keuze tot een dergelijke houding zou kunnen brengen.

P1050783

The way to power, jonge mannen worden met de obligate lichaamstaal gecoacht door senioren in Rites of passage van Julika Rudelius

P1050784

Een analyse van de zusjes Dekker door de zusjes Raeven

P1050785

het gaat duidelijk een bepaalde richting op

P1050786

Ingepakt ruiterstandbeeld door Fernando Sànchez Castillo

P1050787

In een andere ruimte: uitgepakt ruiterstandbeeld door Fernando Sànchez Castillo

P1050788

Werkkamer van burgemeester Job Cohen door Jan Rothuizen

P1050789

Tank Love van Köken Ergun

P1050793

De loop van de tank is vermakelijk

P1050804

The Iconography of power, uit An Unknown Quantity van Zachary Formwalt

P1050794

Het publiek had daar haar gedachten bij

P1050795

De haagse muurtekening van Jan Rothuizen

P1050797

Detail uit die tekening

P1050800

Fernando Sanchez Castillo heeft gevoel voor humor, deze ME-busjes met waterkanon hebben de lente in het hoofd

P1050801

De tekening van Ronald Ophuis toont wel een erg schrijnend machtsmisbruik

P1050806

Het valt mee dat er nog niet mee gevoetbald wordt-

 

Nest