Op de Haagse Hogeschool

16 februari 2023

Vandaag werd een kunstopdracht gepresenteerd die is gemaakt voor de Haagse Hogeschool. Na een uitgebreid voortraject is uiteindelijk Bram de Jonghe gevraagd zijn voorstel uit te voeren. Dat voortraject werd geïnspireerd door het idee van de Hogeschool dat de studentengemeenschap bij de kunstverzameling betrokken moet zijn. Johan Nieuwenhuize en Jennefer Verbeek initieerden een participatieproject onder de naam JUST A FEW SECONDS. Ongeveer duizend studenten deden daaraan mee. In drie fasen werden zij gevraagd om hun ideeën over zichzelf en hun toekomst op verschillende manieren weer te geven en met de resultaten werd de tentoonstelling You and the Future ingericht. Vervolgens werden een aantal kunstenaars uit verschillende netwerken uitgenodigd deze tentoonstelling te bekijken en naar aanleiding daarvan op twee A4 vellen een voorstel te doen voor het kunstproject. Bram de Jonghe voelde zich begaan met de studentenpopulatie en de maatschappelijke en sociale problematiek die zij de laatste jaren in verschillende opzichten mee maakten. Hij formuleerde hierop een absurdistisch en poëtisch antwoord:

“De beide werken hebben iets gemeenschappelijk: een symbolische functie om het kwaad af te wenden.”
– Bram De Jonghe

Hij werd met grote meerderheid door de studenten gekozen uit de laatste drie kanshebbers. Wat hij gedaan heeft is het verwerken van honderd mosselschelpen in de architectuur van het gebouw. Onder de naam Mussel Works bevestigde hij honderd mosselschelpen in de betonnen muren van de Hogeschool. Die schelpen zitten er heel natuurlijk in, alsof ze deel uitmaakten van het zand waarmee het beton gemaakt is. Zij lijken koude vlammetjes die in de harde betonnen vlakken oplichten. Daarnaast heeft hij op verschillende plaatsen in totaal tien paraplu’s op de wanden aangebracht onder de naam Verzegelde Regen. Je kan op deze twee kunstwerken allerlei interpretaties loslaten waarvan het evidente Belgicisme een van van de elementen is die in het oog springt. Maar er is meer en als je aan de Noordzeekust bent opgegroeid moet je wel geraakt worden door deze uit water uit de lucht en water uit de zee geboren beelden. Bij deze een indruk van de presentatie:

Links Bram de Jonghe en rechts Johan Nieuwenhuize
Na de presentatie vond een rondleiding plaats langs plekken waar de elementen waren aangebracht
Zoals hier bij een passend icoon
of bij een trap
Verzegelde regen
Voor de centrale hal
om de hoek bij de liften
In de arduin stenen trappen is het heel fraai
Johan Nieuwenhuize liet een boek zien over JUST A FEW SECONDS met foto’s van studenten
en door hen opgeschreven toekomstvisies
Hier nog twee studenten

Haagse Hogeschool

Capturing Corona

14 oktober 2020

STROOM bestaat 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan zou een jubileum gevierd worden, maar ze besloten hun geld uit te geven aan een open call waarvoor beurzen ter beschikking worden gesteld om een project in verband met de actualiteit uit te voeren, met name de Coronacrisis is daartoe aanleiding. Een ander idee is om een aantal fotografen de mogelijkheid te geven de Coronacrisis in foto’s weer te geven. Recent opende een tentoonstelling in STROOM’s ruimtes met de resultaten van de laatste opdracht.
Ten eerste vind ik de ideeën en het afzien van een jubileum in klassieke zin zeer terecht, hulde! Van de resultaten van de open call heb ik nog slechts flarden gezien, maar vandaag was ik bij STROOM om de foto’s te zien die resultaat waren van de vraag om documentatie van de crisis. Het is een goede tentoonstelling die emoties oproept wegens de herkenbaarheid van de beelden. Mij verging het zo dat ik de meer journalistieke foto’s in dat opzicht het meest geslaagd vind. De foto’s die abstracter of formeler waren spraken me in deze context minder aan, ondanks de kwaliteiten die ze zonder meer hebben. Idealiter is het zo dat in de journalistieke foto ook formele kant sterk is en de inhoud versterkt, maar beiden blijven toch wat gescheiden in deze tentoonstelling. Dat neemt niet weg dat STROOM een mooie tentoonstelling heeft gemaakt met herkenbare beelden, gaat dat zien!

Johan Nieuwenhuizen contextualiseert in dubbelprojecties (excuus voor de kwaliteit van mijn plaatjes)

Beeldelementen uit de crisis

Die voor een deel wel herkenbaar zijn

Sandra Uitenboogaart maakte in opdracht van het Haags Historisch en het Gemeentearchief de serie “Roaring Twenties”

Waarbinnen ook deze foto valt

Senna Castro & Nadine Stijns: Studio settings

Milene van Arendonk: Haagse helden, eerder gepubliceerd in Den Haag Centraal naar ik meen

mensen die zich actief opstelden tijdens de eerst golf

Christiaan van der Kooij maakte foto’s op bepaalde adressen om eenzaamheid en afstand te laten zien

Miguel dos Santos geeft de leegte weer..

STROOM

Eerst zien dan geloven

28 juni 2017

Johan Nieuwenhuize verraste me met zijn totaalinstallatie “Eerst zien dan geloven” in het Spui-theater n Den Haag. Op een vlakke vloer in een van de zalen van het complex plaatste hij drie ruimtelijke vormen met drie vlakken en daarop projecteerde hij foto’s en filmpjes die hij gemaakt had in drie Haagse geloofsgemeenschappen, een Katholieke, een Hindoeïstische en een Joodse gemeenschap. Het was een mengsel van abstracte en herkenbare beelden die hij combineerde met elkaar, op de vormen en in de vormen met elkaar. Daarbij werd een geluidscollage gespeeld die was opgenomen in de drie ruimtes waar de beelden werden opgenomen.  Ik vond het prachtig werken en vroeg me af of dit niet ook in het theater gebruikt zou kunnen worden. Toen de kunstenaar een boekje gaf over het project bleek dat het geheel inderdaad deel uitmaakte van een theaterproject in het kader van Urban Stories van NTjong en het Nationaal Theater. Samen met drie theatermakers heeft Nieuwenhuize het project ontwikkeld waarin voor en met publiek theater en een sociaal gebeuren werd georganiseerd waarin geloof, de zin daarvan en het begrip thuis de revue passeerden. Ik vond het jammer dat ik eea niet goed begrepen had en alleen voor de installatie was gekomen, maar die was op zich ook al de moeite waard: een waar oecumenisch gebeuren in die grote donkere zaal en eigenlijk al theater op zich!

Het Nationaal Theater

Haags Hoogtij

30 september 2016

Na weken rond reizen en werk van studenten bekijken was het een genot om in Haags Hoogtij rond te zwerven. Ik heb me veel tot gesprekken laten verleiden, ook al doordat ik een beetje moe was van het kijken en waarderen. Ik ben ook niet aan alles toe gekomen van wat ik wilde zien, maar ik ervaar Haags Hoogtij op zo’n avond als een warm bad!

p1080950

Moose Space verrast altijd en de sfeer zit er goed in!

p1080951

Met o.a. werk van Noortje Zijlstra

p1080953

En de performance Blurred Kindom van de onstuitbare Charlotte van Winden

p1080954

Quartair verkeert in Iraakse sferen tijdens Bagdad Out, een Iraaks cultureel festival

p1080959

met theater, muziek en beeldende kunst. Vanmiddag eindigt het programma om 17.00 u

p1080961

De grafische werkplaats toont werk in zwart-wit met hier een prent van Jurjen Ravenhorst

p1080962

Mooi werk van Jef Stapel

p1080963

Nogmaals Jurjen Ravenhorst

p1080964

Transparant werk van Studio Kurtycz

p1080965

Een mooie en nòg verrassende prent van Jurjen Ravenhorst

p1080966

Fotografische prenten van Eric de Vries

p1080967

en het ontwerperscollectief Trapped in Suburbia

p1080969

De eerste presentatie in weer een nieuwe ruimte van stichting Ruimtevaart. Het platform heeft weer een etalage in de aanbieding voor kunstenaars en deze eerste keer hebben Ben Faydherbe en Paula van Zeggeren hun huiskamer in fifties-sfeer gerecreëerd

p1080970

Met voor mijn generatie zéér herkenbare artefacten en fans van Wim T. Schippers zullen zeker ook iets herkennen

p1080974

Op bepaald moment voerde BMB-Con, het performancecollectief van Justin Bennett, twee stukken uit, hier een eigen stuk.

p1080976

Hier Roelf Toxopeus in het eerste stuk. Later deden zij met hulp van Florentijn Boddendijk en Làzaro Tejedor de theaterzaal van het complex trillen en kreunen als een zinkende Titanic door het uitvoren van een stuk van Lamonte Young

p1080979

In de centrale hal van het pand is een stand gemaakt waarin beeldende kunst gaat worden getoond. Hier zijn de kunstenaars van Ruimtevaart te zien met kunst van henzelf en kunst uit hun persoonlijke verzameling.

p1080980

Zoals hier een werk van Maarten Schepers met daarachter onder een door hem in Congo gekocht schilderij

p1080981

Justin Bennet toont hier een ets: Skyline – 2011

p1080982

Sanne Maes laat de video Mouse Chewing Gum zien – 2008 – 2016

p1080985

JCA de Kok toont werk van de super-actieve Johan Nieuwenhuize (die zelf in Japan is ivm een samenwerkingsproject) en van Welmer Keesmaat

p1080986

Nieuwenhuize’s werk maakt kennelijk een ontwikkeling door: het is minder abstract en suggestiever

p1080988

en menselijke elementen en structuren zijn zeer aanwezig.

p1080989

Over suggestier gesproken: Welmer Keesmaat’s werk is dat ook in hoge mate

p1080990

Ook formele elementen en minimalistische beelden en elementen maken er deel van uit.

p1080991

Licht en overbelichting werken de suggestie in de hand

p1080992

Kortom: in alle eenvoud erg gelaagd en aansprekend werk van deze fotograaf!

Haags Hoogtij

IMG_

29 mei 2014

Johan Nieuwenhuize viert een nieuw project met een kleine presentatie in het Fotomuseum, een presentatie eerder bij galerie van Kranendonk, beiden in Den Haag, en ook nog een presentatie in Glasgow. Daarnaast is ook nog een nieuw boek verschenen over het project. Een actie op een breed front met een interessant project, voorlopig ging ik even langs in het Fotomuseum:

IMG_3985

De tekst bij de tentoonstelling

IMG_3984

De foto’s zijn gemaakt naar aanleiding van psychologische experimenten

img_3984-int

naar de werking van het geheugen

IMG_3986

waarbij ook fotografie een rol speelde

IMG_3987

De resultaten van Nieuwenhuize nemen nu een eigen plaats in in de contemporaire fotografie

IMG_3988

Abstract en funkel nagelclean

IMG_3990

en dan ook nog een “Specialangebot”

IMG_3989

Niet te versmaden voor de liefhebber

IMG_3992

SYB heeft een kek boekje van gemaakt!

Fotomuseum

Galerie van Kranendonk

Street Level Photoworks

Wolk

16 december 2012

Ik loop wat achter door drukte en KPN-perikelen die na de nodige moeite zijn opgelost, ik hoop de komende dagen eea bij te werken!

Vandaag vond het wonder van Den Haag ZW plaats: Berndnaut Smilde creeerde een wolk bij Platform 57 voor een gelimiteerd publiek. Een wonderlijk gebeuren met een licht mystiek kantje. De kunstenaar zelf is er vrij nuchter onder, maar feit blijft dat binnen de kortste keren de beschikbare plaatsen voor de verschijning van een wolk in de voormalige gymzaal van de school waarin het culturele centrum zich bevindt waren uitverkocht. Het zag er zo uit:

In een belendend schoollokaal is een kleine expo met dit werkje op een fraaie sokkel

De foto erachter is van een eerdere wolk op deze locatie, een kleine versie is in oplage te koop bij platform 57 voor een luttel bedrag

Het publiek verzamelde zich nogal bleu tegen de achterkant van de gymzaal

terwijl de kunstenaar zich wat nerveus met o.a. Ed Jansen (J&T) onderhoudt

en zijn vriendin zich over de documentie ontfermt.

Dan opent Johan Nieuwenhuize op kenmerkende wijze het gebeuren

terwijl de kunstenaar zich nog even met de opgedraafde BBC verslaggevers onderhoudt

om vervolgens de spuit ter hand te nemen en bezwerende handelingen om het geprojecteerde verschijningsgebied uit te voeren.

Et voilà

en we zien dat het goed is!

Platform 57