Danger on Peaks

6 september 2004

The pristine mountain

just a little battered now

the smooth dome gone

ragged crown

the lake was shady yin —

now blinding water mirror of the sky

remembering days of fir and hemlock —

no blame to magma or the mountain

De installatie van Zeger Reyers in het GEM in Den Haag  roept bij mij veel vragen op, associaties met Zen-tuinen en theater van Robert Wilson geven de neiging te denken dat hij niet de natuur in het museum haalt, maar ze in het museum cultiveert. Ook dacht ik aan de amerikaanse dichter Gary Snyder die prachtige natuur-poezie heeft geschreven en zo de natuur in zijn eigen gesloten tuin doet bloeien. Hij heeft juist een nieuwe bundel uit na enige tijd niets van zich te hebben laten horen: “Danger on Peaks”.

SF Gate

Aqua Boogie