Artist Talk

31 oktober 2013

Vanavond werd bij de tentoonstelling Narcissistic Tendencies in Nest in Den Haag een Artist Talk gehouden. Tegenwoordig is het niet meer voldoende om het werk van een kunstenaar of een groepstentoonstelling gedurende bepaalde tijd te laten zien, maar de organisator van een dergelijk gebeuren wordt geacht de gelegenheid in brede zin toegankelijk te maken. Naast activiteiten als een opening en een finissage worden tijdens de tentoonstelling  ook “events” georganiseerd: een bijeenkomst die opgehangen is aan het thema van een tentoonstelling waarbij relevante gasten onder leiding van een gespreksleider (ook wel moderator genoemd) gesproken wordt over hetgeen aan de orde is. Het kan ook een vraaggesprek met de tentoonstellende kunstenaars over hun werk en de relevantie daarvan voor het thema dat behandeld wordt. Daarbij is natuurlijk een bar onmisbaar als smeermiddel  om de gesprekken, discussies en na-gesprekken soepel te laten verlopen. Bij sommige tentoonstellingen worden zelfs wel-besproeide maaltijden georganiseerd voor een geselecteerd publiek om de kunstenaars en hun werk aan voor hen interessante partijen voor te stellen. Dit is een praktijk die in een hoger segment van de galeriewereld al wel usance was en recent ook bij kunstenaarsinitiatieven en andere gesubsidieerde instellingen bon ton begint te worden. Het wordt allemaal gezien als een middel om het publieksbereik te vergroten en het begrip van tentoongestelde werk te vergroten en subsidiegevers verwachten dergelijke activiteiten van een instelling.

Het is natuurlijk ook zo dat een tentoonstelling sec tegenwoordig na een opening niet veel mensen trekt. Het is niet voor niets dat deelname aan kunstbeurzen door galeries tegenwoordig gezien wordt als onmisbaar instrument om de omzet acceptabel te maken. De maatschappelijke ontwikkelingen eisen geconcentreerde drukbezochte gebeurtenissen om iets aan de man te brengen. Ik moet zelf zeggen dat ik het ook prettig vind om naar openingen te gaan vanwege het sociale element en dat ik bij tentoonstellingen die me bij voorbaat interesseren liever later ga kijken of na de opening nog een keer terug ga. Hoe gezelliger het is hoe minder het tentoongestelde werk er toe doet en dat is misschien wel een nadeel van genoemde tendenzen.

De Artist Talk die Nest bij deze gelegenheid heeft georganiseerd was bedoeld iets duidelijk te maken over een drietal van de kunstenaars die in Narcissistic Tendencies figureren. Het werd een geslaagde avond wat voor mij in eerste instantie kwam door de interviewer Michiel van Nieuwkerk die zich zonder enig zelfbelang en geëngageerd met de totaal verschillende geïnterviewden onderhield. Daarbij werd duidelijk dat de nog vrij jonge Puck Verkade en Feicko Beckers volop in ontwikkeling zijn, maar duidelijk een belofte in zich dragen. Zij gebruiken beiden zelfbewust zichzelf en hun omgeving in hun werk om de thema’s die hen bezig houden te verbeelden.  De meer gearriveerde kunstenaar Philip Akkerman grossierde in zijn interview met one-liners waarmee hij zijn kunstenaarschap en zijn manier van werken relativeerde: zijn schilderijen zijn niet anders dan een liedje dat een vogel fluit en meer moet je er niet achter zoeken.

img_0497-int

Nest directeur Eelco van der Lingen stelt Michiel van Nieuwkerk voor aan het publiek

img_0498-int

Dat flink was op komen dagen voor deze avond.

img_0501-int

Puck Verkade beet het spits af. Haar thematiek over manipuleerbaarheid van een beeld van de realiteit werd in het interview door haar licht theatrale persoonlijkheid geïllustreerd.

img_0502-int

Michiel van Nieuwkerk was duidelijk geïntrigeerd en vroeg dòòr!

img_0505-int

Feicko Beckers heeft duidelijk ook theatrale kwaliteiten en dat gaf een ander randje aan zijn werk: ik kreeg uit dit gesprek de indruk dat hij meer in de richting van de met relativerende humor verwerkte zware thema’s moet worden gezocht zoals Woody Allen of misschien zelfs Buster Keaton die behandelen. het deed me ook aan stand-up comedy denken zoals hij er over praatte.

img_0507-int

Michiel van Nieuwkerk kreeg maar moeilijk grip op Philip Akkerman, maar bleef toch lang door vragen.

img_0510-int

En ook het publiek wilde daar toch wel meer van weten, zonder veel succes.

Nest