Double You Double You

11 september 2016

Wieske Wester is een schilder, een vrouw die schildert. Haar werk oogt primair, krachtig, met rake streken of lijnen en subtiel kleurgebruik. Zij opende gisteren een tentoonstelling bij Dürst Britt & Mayhew die liefhebbers van schilderkunst zeker aan zal spreken. Incidenteel is werk van haar in Den Haag te zien geweest, maar het is een plezier haar werk nu in een solo te kunnen bewonderen.
Er hangen schilderijen en  ook tekeningen met onderwerpen als worstelende figuren of portretten die met zekere hand gemaakt zijn. Thema’s zijn het spanningsveld tussen onschuld en agressie en de primaire elementen in het menselijk karakter. Met L’origine de l’origine gaf ze eerder commentaar op het bekende doek van Courbet: L’origine du monde. Nu hangt er een tekening van een vulva die zo door Marlène Dumas in het begin van haar carrière  gemaakt had kunnen zijn. De menselijke sexualiteit als bron van creativiteit die een mengsel van intimiteit en agressie bevat is duidelijk een element in het werk van Wester.  Een schilderij met een tros bananen kan ook feestende penissen of vissen weergeven: het werk doet een zinnelijke inborst vermoeden, de manier waarop haar onderwerpen geïnterpreteerd kunnen worden en de wijze waarop de kunstenaar haar verf doet vloeien bevestigt dat alleen maar. Die dubbelzinnigheid vinden we ook terug in de getekende portretten van apen of mensen. In een vrij agressieve tekenstijl zijn deze portretten toch heel subtiel neergezet. Ondanks de eenvoud van de onderwerpen wordt zo heel gelaagd werk afgeleverd dat een plezier is om naar te kijken!

p1080635

Portretten, beiden zonder titel – 2016

p1080636

Fighter Kids – 2015

p1080637

Whiskey Glass #2 & Whiskeyglass #3 – 2015

p1080638

Wrestler Woman – 2015

p1080640

Bananas #1 – 2016

p1080641

Where are we? – 2014

p1080642

Zonder titel (series of four drawings) – 2016

p1080643

Nancy – 2016

p1080644

Bananas # 2 – 2016

Dürst Britt & Mayhew

Un certain Regard/Face to Face

6 februari 2016

Het weekeinde voor het beursfeest in Rotterdam vinden er toch openingen in Den Haag plaats. Je zou denken dat de galeries het druk genoeg hebben, maar profilering vindt breed plaats. Dürst Britt & Mayhew laten onder de titel Un Certain Regard een groepstentoonstelling zien met zinnelijk werk. Als entree is een video-installatie van Julie Verhoeven geplaatst met de titel Phlegm & Fluff. Een intrigerend geheel dat me erg doet denken aan de verfilming van de schandaalroman Feuchtgebiete van Charlotte Roche die ik juist op televisie zag. De galerieruimte daarachter is donkerblauw gekleurd wat de werken mooi doet uitkomen. Ik ben benieuwd hoe de presentatie op Art Rotterdam zal zijn.

 

P1050498

Rachel de Joode: Sculpted Human Skin in Rock III

P1050499

Daniel Sinsel: Untitled

P1050501

Martin Soto: Climent Marea de espuma

P1050502

Celia Hempton: Peter, India

P1050503

Dean Hutton

P1050504

Rachel de Joode: (makes squish gesture)

P1050505

Walter Pfeiffer: Untitled

P1050506

Leigh Ledare: Eliot

P1050507

Julie Verhoeven: Phlegm & Fluff

P1050510

Tacheng Wang: untitled

West heeft een behoorlijk programma op de beurs. Zij organiseren naast hun presentatie ter plekke met Witte de With en Metropolis M Reflections, een lezingen en discussieprogramma. Ook organiseren ze een avond in de Arminiuskerk over Allen Ginsburg. Tegelijkertijd laten ze in de galerie video’s zien over taal en lichaamstaal. Het zijn niet de minsten die bijdragen, Björne Melhus gemaskerde lezing vond ik intirigerend. De video van Stefan Panhan bezorgt je een claustrofobisch gevoel, maar misschien is dat, omdat ik zelf in treinen ook geen zin heb te communiceren.

P1050511

Björne Melhus: Out of the Blue

P1050512

Stefan Panhans: Sorry

P1050515

Meg Stuart: The Only Possible City

Dürst Britt & Mayhew

West

The Milk of Paradise

22 november 2015

Romantiek bij Dürst Britt & Mayhew, of niet? Sybren Renema buigt zich over de romantische beeldende kunst en raakt naar onontkoombaar ook de romantische literatuur uit de 19e eeuw. Die literatuur is dan Engels en met name de Lake Poets, het zou interessant geweest zijn als ook d’Annuncio of Mallarmé in het werk zouden zijn vertegenwoordig. Hoe dan ook analyseert de kunstenaar de geest van de romantische lyriek en ziet dan dat die gestimuleerd wordt door exotische middelen als opium en laudanum. De iconografie wordt gestript en terug samengesteld in vervreemdende landschapscollages geknipt uit foto’s uit national Geographic . Ook een samengesteld dodenmasker dat een grootste gemene deler is van de dodenmaskers van 32 kunstenaars uit de Romantiek geeft een ontnuchterend beeld van DE Romanticus bij uitstek. Het geheel oogt vrij clean, maar het is dan ook geen romantische kunst die we zien, alhoewel het er wel over gaat. Dit soort mindbenders komen meer voor in deze tentoonstelling die misschien melk uit het paradijs nodig heeft om echt goed te worden gewaardeerd.

 

P1040680

Study for the death mask of an average romantic

P1040683

Citaat van Samuel Taylor Coleridge

P1040684

Romantische landschappen door geëxalteerde ogen

P1040687

Die esthetisch wel bijzonder de moeite waard zijn

P1040689

De kunstenaar plaatste een mooie hommage aan Thomas de Quincy voor zijn graf in Edinborough, bestaande uit spiegels en porseleinen papavers.

P1040690

De landschappen worden soms abstract

P1040691

Schubert leefde in de Romantiek en voor hem was de dood, die een belangrijke thematiek vormt in de romantiek, realiteit overal om hem heen.

Dürst Britt & Mayhew

Rules for Coyote

25 september 2015

Joseph Montgomery is een Amerikaanse kunstenaar die eerder bij Dürst Britt & Mayhew te zien was op Art Rotterdam. In een vrij hectisch hoekje bracht deze galerie opvallend werk van de kunstenaar dat me meteen beviel. Deze zomer heeft Montgomery enige tijd in de nieuwe werkruimte van Billytown gewerkt en het werk voor de huidige tentoonstelling gemaakt. Die tentoonstelling stelt me bepaald niet teleur: in een heel ruime opstelling in het bij het mooie weer prachtige licht zijn een aantal werken te zien die in twee groepen uiteenvallen: kleurige “collages” zoals hij ze zelf noemt en minimalistische werken die zijn samengesteld door gebruik te maken van standaard houten wiggen . Beiden verbeelden hetzelfde: het trial and error van de creatieve zoektocht. De collages zijn erg aantrekkelijke, maskerachtige composities die door het gebruikte materiaal de kleuren en de speelse aanpak met vouwen en buigen de ruimte in komen. De kunstenaar vergelijkt het met een beeld van het kauwen en malen op voedsel, zo wordt ook langzaam een schilderij in de juiste vorm gesmeed. Juist de uit het doek bollende vormen maken dat die vergelijking ook visueel hout snijdt.
De tweede serie is met een meer rationele aanpak vervaardigd: door de wiggen systematisch op diverse manieren te combineren en in een soort bakje van schilderdoek te monteren dat zich in golvende lijn om de strakke compositie voegt en het geheel vervolgens in pastelachtige kleuren te schilderen weet de kunstenaar een heel ander beeld te realiseren. De kleuren zijn ook programmatisch: het zijn de kleuren uit het schema dat in de tekenfilms van Road Runner werden gebruikt. Het gedrag van de coyote die daarin figureert is voor hem een ijkpunt in hoe een schilder zijn publiek verleidt. De regels voor de coyote uit de titel van de tentoonstelling tekenen het programmatische karakter van het abstracte werk.
Ik vind de gesuggereerde tweedeling in het werk wat kunstmatig, maar samengaan van de speelse aanpak van de collages met de rationele aanpak geeft een heel ander resultaat dan wat nu te zien is zoals geconcludeerd kan worden uit een van de abstracte werken waarin twee distels zijn verwerkt  . Zelf zou ik wel nieuwsgierig zijn naar een solo met alleen abstract werk , want daarin worden nog heel veel andere methoden gebruikt zoals in het behang en de video die hij in Rotterdam in de stand van de galerie getoond heeft. In Billytown is momenteel in de tentoonstelling casting Couch meer te zien van dit werk van Montgomery. Het neemt niet weg dat dit een heel mooie tentoonstelling is die zeker een belofte inhoudt wat betreft de kunstenaar maar ook voor de galerie, die een fijne neus blijkt te hebben voor jong talent!

P1030806

Dichotomie

P1030809

Erg knap materiaalgebruik

P1030810

Die materialen variëren ook verrassend

P1030811

Dat bochtje linksonder is vrij koket

P1030812

Ook hier geeft het materiaal onnadrukkelijk karakter aan het werk

P1030813

Maskervormen zijn soms duidelijk te herkennen in het werk

P1030814

abstract met distels

P1030815

uit het doek bollende materialen

P1030817

De laatste werkjes zijn uit het schetsboek

P1030818

Onuitvoerbare ontwerpen

Dürst Britt&Mayhew

Hoogtij

29 mei 2015

Bij deze een indruk van een zeer geslaagd Hoogtij met een aantal erg goede presentaties.

ICX, Salon des réfusées. Een mooi idee, maar Haagse kunstenaars durven toch niet goed te laten zien dat ze afgewezen zijn, op een paar na:

 

P1010471

Laura van Eeden: Papierbiënnale Rijswijk

P1010474

Kees Koomen: Zomerexpo

P1010475

Een mindmap van het ICX

P1010476

met hun uitgangspunten

P1010477

die in ieder geval Open zijn

P1010478

Everard Warfemius: Haagse Kunstkring

P1010480

Evelien (?) bij TENT-Bookshop

Galerie Sophie had een zeer geslaagde tentoonstelling met de Engelse kunstenaar Paul Kindersley en Enno de Kroon

P1010482

Kindersley tonde een mooie video

P1010483

met ietwat surrealistische foto’s

P1010485

De protagonisten uit de video waren live aanwezig

P1010486

Mooi werk

P1010487

Egg-cubism van Enno de Kroon

P1010488

Eenvoudig

P1010489

En toch ook abstract

P1010490

Kindersley strekte zich nog even languisant uit in zijn eigen video

Vervolgens Paul Beumer bij de alom aanwezige Dürst Britt & Mayhew, Beumer had de zaak groen geschilderd als font voor een bescheiden hoeveelheid werk

P1010491

De achterruimte

P1010492

en de centrale ruimte

P1010493

Waarin dit werk dan hangt

P1010494

het kleurgebruik is effectief

P1010495

en de ruimte maakt indruk

LhGWR bestaat 6 jaar en heeft een groepsexpositie met o.a.

P1010496

Karianne Bueno

P1010497

en Marleen Sleeuwits

Bij 1646 bleek ik een dag te laat voor de performance van Dennis Tyfus

P1010498

dat Hoogtij heeft af en toe enige reflectie nodig

P1010501

en er was toch nog een residu van de acties van Tyfus te bewonderen

Tot slot A Hilarious Picture in Glass van Topp & Dubio bij JCA de Kok, het eerste resultaat van hun onderzoek naar de telefooncel van Komar en Melamid die ooit in Den Haag is geplaatst. In deze deelpresentatie parallellen tussen de telefooncel en het grote glas van Marcel Duchamp

P1010502

Stof en spinnewebben, de huidige toestand in de cel

P1010503

De grafische elementen geïsoleerd

P1010504

het geheel is heel effectief ingericht

P1010505

met o.a. een deconstructie van het grote glas

P1010507

Verslag van een nachtelijke actie bij de telefoooncel die nu in een perkje bij het gemeentemuseum staat

P1010511

Een buitenopstelling onder een replica van het werk van Soll Lewitt in de binnenplaats van JCA de Kok

P1010512

Verslag van de voortgang

P1010514

Die snor doet aan Stalin denken…

P1010516

Spielerei met glas van Komar en Melamid

P1010517

overzicht ruimte

P1010518

Nog een actie van het duo bij de cel

P1010520

De status quo van de huidige locatie van de cel in een notedop

P1010521

De stellingname van het duo voor deze tentoonstelling

P1010523

Waar natuurlijk een editie bij hoort

Toch was ik op het scherp van de snede nog even bij Quartair waar het Designkwartier-festival in het Zeeheldenkwartier was geopend. De Riso prints van vier kunstenaars maakten indruk!

P1010524

Sigrid Calon

P1010525

Links Koen Tazelaar, rechts Zeloot

P1010528

Koos Breen

Hoogtij

 

Navigation

23 april 2015

De tweede tentoonstelling bij Dürst Britt & Mayhew is een mooi geconcentreerde solotentoonstelling. Lennart Lahuis navigeert door de ruimte met waterteksten op de vloer, grote verhuld spiegelende werken die los van de wand komen en gelaagde beelden die óf naar zichzelf verwijzen óf ondanks de betekenisloze beelden die ervoor zijn gebruikt bijzonder suggestief zijn. De bovenste laag is in de laatste gevallen blanke was en die was geeft een mooi sensuele laag die het werk materieel maakt, resultaat is dat het gebruikte beeld in een zachte mist gehuld wordt. Lahuis woont en werkt in Parijs na de Ateliers te hebben doorlopen en waar de concentratie in zijn werk wellicht aan het gerenommeerde instituut is te danken vermoed ik dat het wonen in een wereldstad helpt om een on-Haagse tentoonstelling samen te stellen, waarbij een nieuwe Haagse galerie met ambitie natuurlijk bijzonder goed helpt!

P1010010

Lennart LahuisWet Scene – Study no.VI (dripping hands) – 2015

P1010011

Lennart Lahuis: Wet Scene – Study no V (seperated lovers) – 2015

P1010012

Lennart Lahuis: Facade – 2015

P1010013

Lennart Lahuis: links Tradition (girl) – 2015 rechts Facade II – 2015

P1010014

Lennart Lahuis:Tradition (group portrait) – 2015

P1010015

Lennart Lahuis

P1010016

Lennart Lahuis: links Clouds – 2015 rechts 70×100 cm – 2015

P1010017

Lennart Lahuis: Room2Roooms II – 2015

P1010018

Lennart lahuis: Wet Scene – Study no IV

Dürst Britt & Mayhew

 

Dürst Britt & Mayhew

14 februari 2015

Zoals ieder inmiddels wel door zal hebben is gisteren een nieuwe galerie in Den Haag geopend onder de naam van de galeriehouders Dürst Britt & Mayhew. Na een vliegende start tijdens Art-Rotterdam 2015 werd op Valentijnsdag onder de naam Urbi et Orbi de openingstentoonstelling gepresenteerd met een grote groep jonge recent afgestudeerde kunstenaars. Een mooi gebaar van een beginnende galerie die zoals te verwachten viel veel publiek trok. De berichten deden al langer de ronde en nu de daadwerkelijke opening plaats vond was het een waar event waarbij veel bekende gezichten te zien waren. Een mooie aanwinst voor de stad en voor de wereld, want de jonge galeriehouders hebben eerder laten merken dat ze wat kunnen, dat ze wat willen en nu doen ze het ook met verve!

P1000435

Timmy van Zoelen

P1000437

Katinka van Gorkum

P1000439

Sybren Renema en Timmy van Zoelen

P1000434

Sybren Renema en Timmy van Zoelen

P1000441

Sybren Renema

P1000442

Sybren Renema

P1000443

Fotografe van dienst Natascha Libbert maakte de foto’s op onderstaande link (denk ik )

P1000444

Jaring Dürst Britt staat er glanzend op evenals de heer naast hem die zijn vader blijkt te zijn!

P1000445

Score of a Morning: Gitta Hendrikx

P1000447

Juliaan Andeweg

P1000450

The guy that did the done

P1000451

Gitte Hendrix: Het voltige paard

P1000453

Bob Eikelboom

P1000454

Thomas van Linge: Terra Firma (# 1 en 2)

P1000455

Crowd bij Victor Yudaev

P1000456

Hanae Wilke: No.Guts.No.Glory

P1000458

Paul Beumer

P1000459

Daniël van Straalen

P1000460

Crowd achter Hanae Wilke’s werk

P1000461

Thomas van Linge vindt het top!

P1000463

En Puck Verkade toont een video in de video-room.

10911350_1613040288924955_7755305649021917096_o

Rechts werk van Machteld Rullens dat ik erg goed vind (sorry Natascha, de mijne was mislukt!)

 

P1000464

Op weg naar de uitgang nog een cocktail van Master-shakers Zeger Reijers en Harold de Bree

  Dürst Britt & Mayhew