Symposion + Museumnacht

5 september 2015

De dag begon al vroeg vandaag. Direct na het Malieveld begon om 12.00 u in de grote kerk het symposium van West: 100 Years from now. Hierin werden in een aantal lezingen en panelgesprekken met deelnemers uit verschillende disciplines onze relatie met tijd onderzocht, met name in verband met culturele productie. Eloïse Sweetman, die door West is gevraagd dit symposium te organiseren, heeft een aantal originele invalshoeken gevonden om de thematiek te belichten. Het is jammer dat Vincent Icke (over dikke Icke gesproken!) het nodig vond om te vertrekken, omdat hij niet op zijn wenken bediend werd. De eerste paneldiscussie die ik meemaakte kwam misschien wat traag op gang door de uitgebreide introducties van de deelnemers, ik had daar wat meer wisselwerking verwacht. Dat neemt echter niet weg dat het gebeuren voor zo ver ik het mee maakte erg interessant was. Vooral het laatste panel met een aantal Haagse gasten maakte wel wat los. Roos van de Put was hier gespreksleider en zij deed dat op een stimulerende manier waardoor het duidelijk werd dat in Den Haag de benadering van de ontwikkelingen in de culturele sector erg divers is en blijft.

P1030337

Marie José Sondeijker en Eloïse Sweetman voor de introductie

P1030340

De dag werd gepresenteerd door Chris Keulemans

P1030341

Eerste spreker was Prof. Sandra Kemp, die verbonden aan het Victoria and Albert Museum in London de toekomst uit vormgeving en ontwerp van gebruiksvoorwerpen zoals die in het V&A verzameld worden wil afleiden. Ken het verleden en hoe dat zich heeft ontwikkeld en u zult vanuit het heden meer over de toekomst kunnen zeggen!

P1030342

Na de afgang van Prof Icke sprak filosoe Michelle Bastian over Clock-time, door klokken in verband te leggen met de hen bepalende elementen , door elementen te veranderen kan op creatieve alternatieve wijze tijd gemeten worden.

P1030343

De eerste paneldiscussie werd begonnen met een introductie. Hier vertelt kunstenaar Lotte Geeven over haar nieuwe project waarin een specifieke plek 24 uur vanuit diverse disciplines beschreven wordt, waarna alle data in een bibliotheek worden tentoongesteld in een min of meer sculpurale omgeving.

P1030345

Hier kwamen veel schema’s en modellen bij kijken zoals hier disciplines en observatiepunten

P1030347

Lynne van Rhijn sprak vanuit haar praktijk als medewerker van de RKD, documentatie vergt anticiperen en een blik op de toekomst.

P1030348

Jacob Voorthuis is kunsthistoricus die filosofie doceert aan de TH Eindhoven. De man wist met zijn precieuze toon erg zinnige bijdragen te leveren aan de discussie

P1030354

Die gemodereerd werd door kunsthistorica Brigitte van der Sande (rechts)

P1030355

Het publiek was in grote getallen op komen dagen in de sfeervolle kerk.

Na de eerste paneldiscussie nam ik een pauze, waarin ik naar HEDEN ging. Daar vond de opening plaats van de tentoonstelling van Hinke Schreuders, een erg geslaagde tentoonstelling die onder de titel Struisveren nieuw werk laat zien. De kunstenaar heeft al werk in de collectie en het is dus al regelmatig in de opstelling te zien. Dit recente werk is bijna Haags te noemen in een bepaalde ingetogen chique met een licht weemoedige uitstraling. Die weemoed verwoorde Wim noordhoek mooi in zijn openingstoespraak waarin persoonlijke herinneringen aan een kunsthistorisch perspectief werden geweven. De tentoonstelling is nog de hele maand te zien.

P1030362

Wim Noordhoek tijdens zijn openingspraatje

P1030366

Een mooie opkomst voor HEDEN

P1030367

P1030368

P1030369

P1030370

P1030371

P1030372

P1030373

Dit is een editie, gebaseerd op bovenstaand werk, die de komende weken zal worden vervaardigd in de tentoonstellingsruimte en te koop is bij HEDEN

P1030357

En het thema Open en Bloot van de museumnacht was aanleiding voor HEDEN om werk van uw correspondent op te hangen samen met werk van Hinke Schreuders en Michael Kirkham

Terug in de grote kerk vond een slotdebat plaats over hoe de Haagse culturele toekomst er uit moet zien. Roos van de Put leidde een gesprek met Arno van Roosmalen, Jacko Brinkman, Franz Kaiser en Sis Josip. De laatste stelde zich voornamelijk vrij recalcitrant op, met name bij de ideeën die Arno van Roosmalen te berde bracht over de veranderende kunstenaarspraktijk en wat daarbij wellicht nuttig zou kunnen zijn. Frans Kaiser leek me door zijn praktijk dermate onthecht dat hij niet echt voeling heeft met het werk in het veld en Jacko Brinkman maakte duidelijk dat hij HEDEN zich in een didactische rol zag ontwikkelen

P1030374

Entrepreneur/kunstenaar Sis Josip was aanwezig met een model om zijn modewerk Viktor en Wolf te promoten

P1030381

Hij had een kort introductiefilmpje laten maken door Charlotte van Winden die het laatste eindexamen van de KABK indruk maakte met haar installatie in de kelder van de academie.

1646 had een opening met de tentoonstelling Highway van Momu & No Es, twee Catalaanse kunstenaars. Publieksparticipatie is belangrijk hierbij, toeschouwers werd gevraagd te wachten tot ze naar binnen mochten. Binnen gekomen werd hen gevraagd in een bepaalde situatie plaats te nemen waarna een performance/video-voorstelling werd getoond. Een trio zangeressen zong driestemmig en video werd op drie schermen geprojecteerd met teksten, water en logo’s, ik begreep er niet veel van, maar het was duidelijk heel erg van nu en de zang was bepaald fraai.

P1030382

Tijdens de projectie van een snelweg werd gevraagd je hierin te verliezen

P1030383

De zangeressen met een andere projectie

P1030385

Consumentenartikelen

Tot slot was ik nog even in nest die een aan het thema van de museumnacht verbonden tentoonstelling heeft gemaakt: Underneath we’re all naked Veel schilderijen van Niels Smits van Burgst, fetishistische foto’s van Lotte Reimann en een Reality-TV-achtige video van Sander Breure en Witte van Hulzen. Daarnaast was er gelegenheid tot naaktmodel tekenen wat ik met veel plezier nog een keer heb gedaan.

P1030388

Een aantal foto’s die Lotte Reimann verzameld heeft.

P1030391

Masturbatiescenes van Niels Smits van Burgst

West

HEDEN

1646

Nest

 

Advertenties

Volkspaleis: The End

6 oktober 2013

Vanavond vond de afsluiting plaats van het Volkspaleis, de manifestatie die afgelopen maand door West in de Elektriciteitscentrale werd georganiseerd. Om 20.00 u werden heel dramatisch de video’s van Reynold Reynolds The Lost de een na de ander uitgezet. Vervolgens begon het slotdebat, Chris Keulemans voerde een gesprek met Freek Lomme (Onomatopee), Lorenzo Benedetti (Vleeshal Middelburg) en Cathy Jacob (Booijmans van Beuningen). Het was vreemd om deze mensen met elkaar in gesprek te zien gaan, ze spraken voor mijn gevoel een verschillende taal en kwamen elkaar niet heel erg nader. Toch werden er wel een paar zinnige uitspraken gedaan. Gesproken werd over de tentoonstellingspraktijk, de driehoek kunstwerk – tentoonstellingsplek – publiek en hoe bijvoorbeeld een ruimte als de Elektriciteitsfabriek optimaal gebruikt kan worden. De neiging tot veelsoortige “events” gaat misschien ten koste van de kunstervaring, maar brengt tegenwoordig wel publiek op de been. Op vragen over eventuele ideeën voor deze ruimte werd wat vaag gereageerd, maar Cathy Jacob vertelde dat de onderzeebootloods na dit jaar niet meer gebruikt kan worden door Booijmans. Een van de alternatieven die Booijmans heeft is om tentoonstellingen te maken waarin de kijker het kunstwerk alleen, èèn-op-èèn, kan ervaren. Het is jammer dat Philip Peeters niet aanwezig was, die heeft daar ervaring mee met zijn HCAK project waarin steeds een kunstwerk in een ruimte werd gehangen. Het was jammer dat bij dit gesprek niemand van het Gemeentemuseum aanwezig was en Arno van Roosmalen was misschien ook een goede toevoeging geweest.

Na het debat werd de aandacht gevestigd op de performance Wannes Goetschalckxs en Ruben Kindermans die de gehele avond, ook tijdens andere activiteiten, plaats vond.  Een muzikaal optreden van Gerard Bouwhuis, Peter van Bergen en Jacques Palinckx die onder de naam IOM in The Art of Memory geïmproviseerde muziek maakten waarbij speciaal ontwikkelde software, film of video, de muzikanten en de aanwezige elektronische apparatuur met elkaar in dialoog gingen. Peter van Bergen bespeelde daarbij een vreemde organische vorm uit kunststof die een geluidsdichte saxofoonkoffer bleek te zijn die voor studiedoeleinden gebruikt wordt. Het geeft een mooi theatraal effect. Daarna ging de performance nog steeds door terwijl de ruimte langzaam leeg druppelde.

Het is duidelijk dat West met het Volkspaleis een indrukwekkend project heeft neergezet waarbij optimaal is samengewerkt door een aantal partijen die een intensief programma hebben waargemaakt. Het is te hopen dat dit een vervolg krijgt en dat de Elektriciteitscentrale een begrip gaat worden in Den Haag.  De vele bezoekers tijdens alle activiteiten tonen aan dat er een publiek voor is.

img_0281-int

Er was een behoorlijk publiek op komen dagen.

img_0284-int

Waarvan moderator Chris Keulemans wel onder de indruk was.

img_0287-int

Van links naar rechts: Freek Lomme, Lorenzo Benedetti, Cathy Jacob

img_0288-int

Marie José Sondijker kreeg de vraag waarom ze deze tentoonstelling hier gemaakt had en ze vertelde dat dit de enige plek was om dit werk optimaal tot zijn recht te laten komen. Dat is überhaupt de intentie van West: om kunstenaars en hun werk zo goed mogelijk te presenteren en dan moet het publiek het verder doen.

img_0289-int

De lokatie van de performance van Wannes Goetschalckx en Ruben Dingemans leek wel een landingsbaan

img_0299-int

Waar de kunstenaars driftig papieren vliegtuigjes lieten landen

img_0301-int

Om ze vervolgens met een emmertjhe weer naar boven te hijsen

img_0305-int

IOM met vlnr Jacques Palinckx, Peter van Bergen en Gerard Bouwhuis

img_0306-int

Die gave improvisaties afwusselden met luisteren naar van hen opgenomen en door software bewerkte stukken muziek

img_0308-int

Wat voor de gelegenheid nog een keer door de film van Reynold Reynolds geïnspireerd werd.

 

Volkspaleis