Heropening

2 september 2005

Anthonie van Dijck: Willem II, Prins van Oranje en zijn bruid
prinses Maria Stuart – 1641

Het Haags Historisch Museum opent in september zijn deuren weer voor het publiek na een grootse verbouwing en vernieuwing. Onder de titel Rijksmuseum aan de Hofvijver presenteert het museum een groot deel van de topstukken van  de afdeling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum te Amsterdam. De inrichting van de collectie in bruikleen is verzorgd door het bureau “ Keen” , een enthousiast jong bureau wat o.l.v. projectmanager Rob Blok, ook bekend als beeldend kunstenaar in het Haagse, het enthousiasme van  Rijksmuseumdirecteur Ronald de Leeuw vermocht op te wekken. Eerder zijn dergelijke projecten in o.a. Meermanno Westreenianum en uitgevoerd door eenzelfde enthousiast team. Naar verluid vestigd ook KEEN zich in de DCR, het broedende nieuwe nest van creatief Den Haag!

Haags Historisch Museum