Journal

20 oktober 2022

“There is a tendency to clutter things up, to try to make sure people know something is art, when all that’s necessary is to present it, to leave it alone. I think the hardest thing to do is to present an idea in the most straightforward way.” —Bruce Nauman, Art in America, 1988

Bruce Nauman: Journal – 2022

Marian Goodman

Klare taal

13 juni 2022

Enige tijd geleden begon Michiel Morel met een onderzoek naar de ontwikkeling van Haags kunstenaar Bob Boniës. Bonies heeft met zijn concrete kunst een sterk en consistent oeuvre gemaakt. In dit boek is Bonies’ artistieke ontwikkeling gespiegeld aan de ontwikkelingen in de beeldende kunst. Zijn extra kwaliteit is dat hij zich immer zeer maatschappelijk en politiek heeft opgesteld. Voor het beeldende kunstbeleid is Bonies’ kunstenaarschap vanaf midden jaren zestig van bijzondere betekenis geweest.

Teksten over dit onderzoek verschenen met enige regelmaat op Michiel Morel’s website en nu heeft dit onderzoek nu tot een boek geleid dat bij presentatie instelling Zwaluwkamer is verschenen. Over zijn leven en zijn kunstpolitieke activiteiten is nooit of zelden geschreven. Bonies’ klare taal voorziet in deze omissie. Het volgt Bonies’ kunstenaarschap binnen het (Haagse) beeldend kunstbeleid, kritisch beschouwend, op de voet, een artistieke noodzaak om dit zichtbaar te maken.

Zwaluwkamerkamer

RUW! presentatie

11 maart 2022

Vanavond werden dus RUW! Issues 4 en 5 gepresenteerd bij de HOK Gallery. Een volle bak in een tentoonstelling die door Pim Piët fantastisch is ingericht. Deelnemers aan het magazine hebben erg goed werk ingeleverd en samen met de beide edities van het tijdschrift vormt dit een tentoonstelling die het misschien wel verdient wat langer te hangen dan dit weekeinde. Bij deze een indruk van de enthousiaste opening:

Issue #4 en #5 + back issues
Issue #4 als blok
De opening is TOP!
Er moet wel op het laatste moment nog iets bij
Marian Wijnvoord (Berlijn) deed mee met #4
wandje met pagina’s en werk deelnemende kunstenaars
Haagse dames voor werk uit #5 en deelnemende kunstenaars
Uit dit voormalige schilderij is de bijdrage van Lucius Pax voor #5 gesneden
NYC by Dana LaMonda
Lucius Pax
I was in with the incrowd!
En dat geldt voor meer
Links de bijdrage aan #5 van uw correspondent
vlnr: Ibrahim Ineke, Angeline Dekker, Jessy Rahman en onder arm? Dana LaMonda
Caro Rambonet
Jan Wattjes
Monika Dahlberg
Uit #5: links Pietertje van Splunter, rechts Lucius Pax
Ibrahim Ineke
Pim Piët

RUW!

HOK-Gallery

RUW!

10 maart 2022

Op vrijdag zal een presentatie plaats vinden van RUW! – magazine bij HOK-Gallery in Den Haag vanaf 19.00 h. Issues #4 and #5 worden gepresenteerd en ander werk van de deelnemers woren getoond. De presentatie is het hele weekeinde open. Hoofdredacteur Hans Könings vroeg me in november om mee te doen met issue #5 . Ik maakte een werk gebaseerd op een kleine performance die ik in Berlijn uitvoerde in het kader van het malieveldproject in 2015. Ik schreef de volgende tekst erover in mijn dagboek:

Ich grub in Berliner Boden

Im Antlitz spiegelt sich Berlin

Ich hab mich mit einer Staubmaske gesucht

Da fand ich ein Faden der zu mir führte

In de tentoonstelling toon ik ook twee schilderijen uit mijn Muse serie!

RUW! #5

24 december 2021

Cover RUW! #5

Het kunstenaarsmagazine RUW! is een interessant initiatief. Oorspronkelijk begon het in Berlijn, omdat de Nederlandse redacteur, Hans Könings, daar toen woonde. Hij vroeg een aantal kunstenaars die hij kende om een kunstenaarsoplage van 50 te maken op A4 formaat en niette die samen in een cover die speciaal voor het onderhavige nummer werd ontworpen. Dit nummer werd dan gepresenteerd in een kunstruimte samen met ander werk van deelnemende kunstenaars. Toen Könings paar jaar geleden terug naar Den Haag verhuisde besloot hij een Nederlandse editie van RUW! te maken. Ik ben bij drie presentaties van RUW! in Den Haag geweest en ik vond het idee en de uitwerking heel aantrekkelijk. Temeer, omdat ik een vergelijkbaar project organiseerde toen ik in de US studeerde. De naam destijds was Ysland-The Dutch American conspiracy.

Recent vroeg Hans me om een bijdrage te maken voor RUW! #5 wat ik al eerder een aantrekkelijk idee vond. Het thema werd Modder. Ik stemde dus in met het idee en ik gebruikte een performance die ik in 2014 in Berlijn heb uitgevoerd en ook een tekst die ik daarbij schreef als inspiratie voor mijn bijdrage. De tekst gaat als volgt:

Ich grub in Berliner Boden

Im Antlitz spiegelt sich Berlin

Ich hab mich mit einer Staubmaske gesucht

Da fand ich ein Faden der zu mir führte

Het blad zou oorspronkelijk bij HOK-gallery in Den Haag gepresenteerd worden op 9 januari, maar door de huidige omstandigheden is dat tot nader order uitgesteld, wij houden u op de hoogte! Bij deze mijn bijdrage:

De oplage op mijn ateliervloer
Kees Koomen: Da fand ich ein Faden der zu mir führte

RUW!

iii ARTISTS PRESENT SENSORY KITS TO EASE LOCKDOWN

18 april 2021

Wen Chin Fu: Tang

Sugar instrument ‘Tang‘ is a musical instrument made of an everyday product – sugar. This kit contains the materials and instructions to make sugar instruments at home in your kitchen.

On purchasing this kit you also have the option of signing up to the Sugar Instrument online workshop hosted by Rewire festival (May 8-9 2021, date tbc). In this workshop Wen Chin Fu will guide you in making and playing Tang together. This option is available only for orders received up to and including May 3rd (if ordering from abroad please consider longer postage times).

iii

RUW

17 januari 2021

En Hans Könings heeft een nieuwe RUW samengesteld met o.a.:

Marian Wijnvoord: Landschap – 2020

èn the likes of André Smits,  Angeline Dekkers,  Leo Jinssen,  Ibrahim Ineke,  Lucius Pax,  Marian Wijnvoord,  Coos Dieters,  Jakob Kirchheim,  Pim Piët,  Carola Rombouts,  Jessy Rahman,  Thom Vink,  Eva Schwab,  Hans Könings, die ook de omslag verzorgde,  en het colofon van Elsje Heuff. Te verkrijgen bij de hoofdredacteur.

RUW