To Leave the Trace

27 oktober 2019

Ties ten Bosch: Squeeze out a Party – 2019

Galerie Frank Taal

Overschilderschilderij

10 oktober 2019

De honderdnegenendertigste versie van het overschilderschilderij werd door Niek Hendrix uitgevoerd en vanavond gepresenteerd. Voor een schilder die normaliter op gladde panelen werkt is het oppervlak van het te bewerken doek vrij ingewikkeld denk ik, maar Niek heeft zich er op voorbeeldige wijze mee verhouden. Het resultaat is op meerder wijzen te interpreteren: een vanitas gegeven, de eindigheid van kunst of van met name minimalistische kunst, een relativering van het tabula rasa, of een zelfportret als blogger als “fly on the wall”, you name it! Het was in ieder geval weer een fijne bijeenkomst bij de Aanschouw!

Daan den Houter kondigde met zijn gebruikelijk gevoel voor theater de presentatie van #139 aan

Het doek wordt op gepaste rituele wijze uit de kist gehaald

Et voilà!

Niet heel scherp, maar Nieks’ technische vaardigheid is bekend!

En vervolgens werd uitgebreid na gepraat!

De Aanschouw

Dear Sides

6 september 2019

“I live in a text driven world with a severely dyslectic brain. Because of my dyslexia it often feels like things can flip around, and do, while it does not make that much of a difference to me. I can read almost as fast up-side-down as right-side-up. Left to right or right to left.
Why is it that dyslectics flip their letters, their numbers, follow their own logic and invent their own ways? People with dyslexia do not naturally process written words or take on tasks in a linear manner, they do not work their way from left to right or top to bottom. They tend to approach the world in a more visual way and take in word as shapes from all angles. While writing, they “draw a picture using letters” and orientation does not seem that important.”

Katja Mater: Dear Sides

Katja Mater – Dear Sides