Humor, Ironie en Parodie

9 april 2021

Zojuist lag DeFKa Research SC03 in de bus waarvoor enige tijd geleden inzendingen werden gevraagd middels een open call. Het thema van het magazine is Humor, Ironie en Parodie. Zelf schreef ik een essay The Lying Poet dat geplaatst werd. De titel verwijst naar een tekst van de Joodse Mysticus Meshullam da Piera waarvan ik eerder teksten voor mijn beeldende werk heb gebruikt.
Het SC03 telt 178 pagina’s en is overal, in de reguliere boekhandel en online, verkrijgbaar met het ISBN 9789464350470. Prijs € 36,50. 

Een opmerking uit mijn essay:
Zelf moest ik in dit verband denken aan de gespletenheid van de contemporaine kunstenaar in de culturele wereld: de privépersoonlijkheid en de publieke persoonlijkheid, of zoals Marcel Proust het noemde “de schrijver en de man van de wereld”. Je kan je afvragen of de “man van de wereld” een leugen is die de schrijver/kunstenaar perverteert.

Hier een indruk van het magazine:

DeFKa Research

3 november 2005

Wiegeliedje

Ademend, ademend,
’t hoofdje op de hand,
in het omwademend
tijdloos land.
Ademend, ademend,
vademen diep
waren de wateren
waarin het sliep;
die weer omsluiten
den slapensgenoot.
Ademend, ademend,
stil in de schoot.

Ida Gerhard, uit De Slechtvalk (1966)

De dichteres Ida Gerhard heeft in haar lange leven (1905-1997) duizenden brieven geschreven. Een groot aantal daarvan is bewaard gebleven, variërend van uitvoerige correspondenties tot enkele losse berichtgevingen. Courage! omvat een ruime keuze uit deze, vaak in prachtig proza geschreven, documenten uit de periode 1927-1993.
Deze verzameling brieven geeft een beeld van de ontwikkeling van Gerhardts dichterschap en maakt zichtbaar hoe zij alles in het werk stelde om zich ongestoord te kunnen wijden aan de poezie.

Het Ida Gerhard Genoodschap