Salammbô! Fureur! Passion! Éléphants!

12 augustus 2021

Het is 200 jaar geleden dat Gustave Flaubert werd geboren, in Rouen in samenwerking met het MUCEM in Marseille en het Bardo in Tunesie wordt een tentoonstelling getoond over zijn roman Salammbô, het verhaal van de dochter van Hamilcar in het antieke Carthago en priesteres van de Tanitverering.

G. Rocheresse: Salammbô

RMM Rouen

Dwaalspoor

22 juli 2021

In het kader van de Jegens & Tevens collectie is zojuist een editie verschenen met het thema dwaalspoor. Zelf schreef ik daarvoor een stuk over een persoonlijke collectie favorieten.

Francisco Goya: La enfermedad de la razón (De ziekte van de rede)

Jegens & Tevens Collectie

The Earth Will Come to Lough and Feast

12 mei 2021

The body breaks up, decomposes. The worm-eaten clothes gather the grief. The broken walls of this sepulcher beseech a lament, ours. Suspended an angel seems to watch you. No, it does not have good news to bring you. Laid out on the tumulus you are unable to see yourself. It is just like that, it could not be otherwise.

Gabriele Tinti

Roger Ballen:

Powerhouse Books

Humor, Ironie en Parodie

9 april 2021

Zojuist lag DeFKa Research SC03 in de bus waarvoor enige tijd geleden inzendingen werden gevraagd middels een open call. Het thema van het magazine is Humor, Ironie en Parodie. Zelf schreef ik een essay The Lying Poet dat geplaatst werd. De titel verwijst naar een tekst van de Joodse Mysticus Meshullam da Piera waarvan ik eerder teksten voor mijn beeldende werk heb gebruikt.
Het SC03 telt 178 pagina’s en is overal, in de reguliere boekhandel en online, verkrijgbaar met het ISBN 9789464350470. Prijs € 36,50. 

Een opmerking uit mijn essay:
Zelf moest ik in dit verband denken aan de gespletenheid van de contemporaine kunstenaar in de culturele wereld: de privépersoonlijkheid en de publieke persoonlijkheid, of zoals Marcel Proust het noemde “de schrijver en de man van de wereld”. Je kan je afvragen of de “man van de wereld” een leugen is die de schrijver/kunstenaar perverteert.

Hier een indruk van het magazine:

DeFKa Research