Alkibiades

23 mei 2023

Het nieuwe boek Alkibiades van Ilja Leonard Pfeiffer werd mij gisteren door mijn lief gegeven in de vorm van een toegangskaartje voor de Koninklijke Schouwburg waar de première zou plaats vinden van de promotietour die de auteur houdt bij het uitkomen van zijn nieuwe roman. Een indrukwekkend dik boek dat bij deze gelegenheid met een mooi interview door de Vlaamse Jelle van Riet werd geïntroduceerd. Ik zal me er binnenkort met veel plezier toe zetten het boek dat over de gevaren die de democratie bedreigen gaat te lezen!

De avond begon met een stuk dat Nikos Xanthoulis op de lier speelde
Jelle van Riet wist de auteur op speelse wijze aan de tand te voelen
en Pfeijffer wist zich daar prima en met humor in staande te houden.
Tot slot las hij nog een rede tot de Trojanen voor uit zijn boek, begeleid door de lier van Xanthoulis.

Alkibiades

Vijftien jaar Nest

29 januari 2023

Gisteren werd in een uitgebreid vijftien uur durend programma gevierd dat Nest in Den Haag vijftien jaar bestaat. Aangezien Philip Akkerman en Jameszoo hun succesvolle tentoonstelling dit weekeinde afsloten is o.a. in samenwerking met hen een passende viering samengesteld. Zo vond in de morgen een filosofisch ontbijt aangeboden en werden ’s middags Tarotlezingen gedaan met kaarten gemaakt door Philip Akkerman. Om vijf uur vond trendbeheer’s kunstquiz plaats met Haagse vragen die door team Akkerman werd gewonnen. Daarna draaiden Philip Akkerman en Jameszoo een DJ-set en volgde het kunstenaarsgesprek met Philip Akkerman waarbij Hollandse Meesters-initiator Michiel van Nieuwkerk de vragen stelde. Dan volgde een heel gave muziekestafette die door muzikanten werd uitgevoerd op uitnodiging van Mitchell van Dinther (Jameszoo). Bij deze nog een kleine indruk van de activiteiten:

Tarot lezen
Het kunstenaarsgesprek, altijd goed voor fraaie uitspraken!
En tegen een imposante achtergrond van zo’n 200+ schilderijen
na dit gesprek noodt Jameszoo eenieder voor de muzikale estafette
Die loopt van klarinet
naar een fantastische blokfluitiste
naar een pianist en een slagwerker
en nadat oude held Ernst Glerum het over genomen had moest ik weer weg…

Nest

Back to Normal

4 juli 2022

Dit weekeinde vond ook in het kader van de vijfde editie van het The Hague Contemporary Art Weekend de manifestatie Back to Nature plaats. The Naked, een Haags initiatief dat poogt het veelvoud aan onafhankelijke kunstenaarsinitiatieven en platforms wereldwijd in kaart te brengen heeft een site gepubliceerd, Alternative Art Guide , waarop een overzicht te vinden is van wat over de hele wereld plaats vindt. Deze Alternative Art Guide organiseert nu samen met ARNE, het Artist Run Network Europe, deze manifestatie Back to Normal. Vier Haagse kunstenaarsinitiatieven presenteren zich van 1 t/m 24 juli met ieder een ander Europees initiatief als partner. Kunstenaars uitgenodigd door de initiatieven laten hun werk zien. Tijdens dit weekend interviewde Angela Bartholomew in Billytown Sasha Dees over het boek dat zij recent publiceerde over kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven in het Caraïbisch gebied. Daarna vond een performance plaats en een bijeenkomst met ronde tafelgesprekken over de noodzaak van zelfreflectie voor kunstenaars initiatieven en kunstenaars. Bij deze een kort verslag van een en ander, beginnend bij Billytown.

Billytown werkt samen met Sandwich Gallery in Roemenië en met C5CNM in Beijing in China. Kunstenaars uit deze platforms werden in een gemodificeerde bestaande show ingepast onder de naam The Connection. Het interview met Sasha Dees werd gehouden in de open vide van de Helena. Naar aanleiding van haar boek Entangled Species. Conversations on Contemporary Art in the Caribbean wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de kunstwereld op de eilanden van de Caraïben. Hieruit rijst het beeld van een levenskrachtige beeldende kunstgemeenschap die eerder met houtje-touwtje organisatie en met behulp van collega’s en familie zonder veel financiële ondersteuning overleefde. Door de nieuwe digitale mogelijkheden en globalisering ontstaan langzaam meer contacten en initiatieven, waardoor de mogelijkheden voor kunstenaars van die eilanden langzaam wat uitgebreid worden.

Bram de Jonghe: The Glass Was Half full – 2022
Henk Visch: A Trade War – 2002
Links Bernice Nauta, rechts Jin Ningning: Strawberry stawberry 24 -2021
Christian Raduta: Rescue team I – 2022
Jin Ningning: Strawberry stawberry #26 & # 43
Bernice Nauta: If it is true that I am someone, I want to be Uma Thurman – 2020
Bernice Nauta
Bram de Jonghe: The Familiar Surprise – 2021
Bram de Jonghe: Break on Bone & Break on Mussel – both 2022
Yu ji: Flesh in Stone – 2014
He Wei – # 114 – 2014
Melle de Boer: REality is not what it used to be – 2022
Robbin Heyker: Dian Shù Hèng Pie – 2022
Flag
De moderator: mede initiator van The Naked Rob Knijn
Links Angela Bartholomew, rechts Sasha Dees
idem, na het interview
De publicatie van Sasha Dees

Billytown

Lees ook Bertus Pieters in Villa La Repubblica

Via Cultura

18 maart 2022

Gisteren was ik te gast bij Via Cultura in Dordrecht, een live talkshow met host Yvo van der Vat en als andere gasten Jane Huldman van Stroom en beeldend kunstenaars Evelien de Jong en Frans van Lent.
Muzikale intermezzo’s werden geleverd door de Rotterdamse band Soon to Expire.

Studio Via Cultura

Kijk een opname op Via Cultura

Het Haags Kunst en Cultuurdebat 2022

15 februari 2022

Vanavond vond het eerste deel van Het Haagse Kunst en Cultuurdebat 2022 plaats bij West. De stichting Nomadisch Paviljoen organiseerde naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen een tweetal debatten met de vraag waar we nu staan cultuur-qua: hebben de pandemie en het populisme invloed op hoe we kijken naar kunst en cultuur? Hebben technologie, veranderende inzichten in de politiek en ontwikkelingen in de media gevolgen voor hoe wij naar kunst en cultuur kijken? Wat vinden we eigenlijk van wat kunst en cultuur zouden moeten zijn, welke functie dienen zij te vervullen in de huidige maatschappij?

Erik Vredenburgh trapt af!

Om de avond te beginnen hield de vertegenwoordiger van het Nomadisch paviljoen, de architect Eric Vredenburgh, een kort verhaal over hoe tegen cultuur wordt aangekeken en hoe het niet zou moeten. Hierin schetste hij tot slot hoe de plaats daarvan binnen de nieuwsberichtgeving van de NOS nauwelijks bleek te bestaan. De kijkcijfers over een verhaal van de koning waren breaking, maar belangrijke prijzen of gebeurtenissen in de culturele sector worden nauwelijks genoemd.

Na dit verhaal komt moderator Christiaan Weijts het podium op en introduceert de eerste drie sprekers die zijn uitgenodigd: Jan Zoet, directeur van Amare en voorzitter van Kunsten 92, Paul Frissen uit de academische wereld: hij is o.a. decaan en bestuursvoorzitter van een Haags instituut dat hogere ambtenaren opleidt voor het openbaar bestuur en tot slot Özkan Golpinar die voorzitter projectsubsidies in cultuur van Rotterdam is en ook lid is geweest in de kunstenplancommissie in Den Haag. Bij dit gezelschap gaat de discussie over landelijke problematiek.

vlnr Jan Zoet, Paul Frissen, Özkan Golpinar en Christiaan Weijts

De afbraak van cultuurgelden door Halbe Zijlstra c.s. en het langzame herstel van het cultuurbudget onder de daarna volgende kabinetten, de specifieke schade die de Corona epidemie aan de cultuursector berokkende door o.a. de beperkte of geen compensatie voor ZZP-ers en het recent in de meerderheid van de tweede kamer beleden belang van de cultuursector voor de maatschappij kwamen voorbij. Maar ook de formalisering van de subsidieaanvragen, de daarbij ontwikkelde verantwoordingsdwang en het uit elkaar groeien van grassroots initiatieven (humuslaag zo u wilt) en gesettelde instellingen en kunstenaars werden genoemd. Paul Frissen deed zich gelden met een aantal frisse stellingen die hout sneden: “als er papier bij komt kijken wordt het nooit wat met beleid!”, “kunst moet zich niet verantwoorden met het belang voor de economie en andere maatschappelijke zaken, maar moet zelf urgentie uitstralen”. Op de vraag of de cultuursector zich niet wat meer kon verenigen werd door Jan Zoet geantwoord dat Kunsten 92 met andere instellingen een Taskforce culturele en creatieve sector is begonnen dat een breed gedragen Openings- en herstelplan heeft geformuleerd voor de tweede kamer en de culturele sector.

In het tweede blok wordt al wat meer naar de Haagse situatie gekeken. Hierin nemen plaats Ingrid Rollema, beeldend kunstenaar en voormalig hoofd van de Vrije Academie, Michael de Roo, componist, dirigent en oud directeur van het NDT en Tim de Boer, architect en fractielid gemeente Den Haag voor de Haagse Stadspartij.

vlnr: Ingrid Rollema, Tom de Boer, Michael de Roo en Christiaan Weijts

In dit gedeelte komen ook locale problemen voorbij, zoals de plannen voor een museumkwartier en voor een Eschermuseum/hotel in de huidige Ambassade waar West resideert. Het idee dat de gemeente alleen maar meer toeristen wil trekken en het monument van Breuer zichzelf wil laten bedruipen in plaats van geld vrij te maken om het een zinnige functie te geven is in dit gezelschap duidelijk niet populair.
De culturele integratie van bevolkingsgroepen is een probleem dat wordt genoemd en een van de redenen lijkt te zijn dat elke bevolkingsgroep zelf al allerlei instellingen heeft waar ze zich in hun eigen cultuur kunnen vermaken. Michael de Roo probeerde ooit als directeur van theater de Regentes multiculturele avonden te organiseren en stuitte op onwil. Daar lijkt inmiddels wel enige verandering in te komen.
Dan wordt onderwijs genoemd als een belangrijk element: de kinderen die nu kennis maken met cultuur en met de mogelijkheid zichzelf te uiten zijn over vijftien jaar de mensen die geïnteresseerd de theaters en musea zullen bezoeken en misschien zelf actief zullen zijn in de cultuursector.

Concluderend was dit een leerzame avond waarin niet alles zo erg blijkt te zijn als het in het einde van het eerste decennium leek, maar waarin veel problemen worden genoemd en mogelijkheden worden geopperd om de cultuursector zich te laten herstellen en zelfs verder te laten bloeien. In de discussies is voor mij soms duidelijk dat er een verschil in cultuur ligt tussen uitvoerend kunstenaars, schrijvers en beeldend kunstenaars waardoor discussies anders gevoerd worden en over verschillende zaken gaan. Dat verschil los je niet op met de overkoepelende term makers voor de aanbodzijde.
Daarbij is de manier waarop publiek kunst ervaart wezenlijk verschillend bij muziek en theater of bij poëzie en schilderkunst. Bij elk zijn verschillende randvoorwaarden vereist die een andere ervaring veroorzaken. Dat is steeds een probleem bij de pogingen om als cultuursector met een stem te spreken.

Volgende week, dinsdag 22 februari volgt het tweede deel van dit debat waarin meer aandacht zal worden besteed aan de vraag welke plaats Den Haag inneemt in het cultuurveld en welke rol Den haag voor zichzelf ziet in de komende tijd. Hoe vertalen de ambities in het beleidskader Beleidskader kunst en cultuur 2021 – 2024, Een zee aan mogelijkheden zich in de praktijk?

West