ICal/UCal

28 februari 2013

Bij galerie Frank Taal vond vandaag de presentatie plaats van ICal/UCal, een project van Willem Besselink dat eigenlijk bij MK-galerie begon. Hierin hangt hij een geschilderde weergave van de weekagenda van kopers van een werk naast zijn eigen geschilderde weekagenda van dezelfde week. Het resultaat is een rij van 52 panelen met verwerkingen van zijn week met daaronder een aantal (42 meen ik) panelen van mensen die op een werk intekenden. De gaten zijn van weken waarop niemand intekende. Die gaten geven een mooi organisch element aan het geheel zoals de gaten in de panelen ook de afbeeldingen een bepaalde dynamiek geven.
Naast dit project zijn nog een aantal andere werken te zien waaronder spannende futuristische hard-edge schilderijen die we eerder bij TENT zagen of kleine sculpturen die eerder bijvoorbeeld op de ARCO 2011 in Madrid te zien waren. Als geheel is de ruimte bijzonder helder op een Hollandse manier, alsof Job Koelewijn er met een peleton Spakenburgse vrouwen doorheen gegaan is. Dat zegt wel iets over Willem Besselink die mijns inziens tot de meer Apollonische kant van de Nederlandse kunstwereld behoort. Het heeft echter ook te maken met een consistente werkwijze en een behoorlijk ruimtelijk inzicht waarvan Besselink meer dan eens bljk heeft gegeven. Dat het werk gaat over sociale en fysieke processen geeft het geheel voor de oplettende kijker een intrigerende dynamiek.

img_6450-int

diagramsculptuur

img_6453-int

Nieuw werk over het slaapritme van de kunstenaar

img_6454-int

Cutting edge abstraction

img_6455-int

ICal/UCal

img_6456-int

My ICal/UCal

img_6459-int

Nog meer ICal/UCal

img_6461-int

Een wandschildering met een week urinekleuren (was overigens de uitnodiging voor het project in het IK-Paviloen)

img_6462-int

Overzicht van de ruimte

img_6475-int

De opening werd door uw blogger gedaan

De ademhalingsmachine beweegt met de adem van Guus Vreeburg die een gedicht van
Emily Dickinson voordraagt

http://www.franktaal.nl/galerie.html

GEM

24 februari 2013

Op het scherp van de snede ben ik dan toch nog even naar het GEM gegaan om te kijken of de indrukken die ik over de tentoonstelling van eindexamenkandidaten van de KABK had gekregen juist waren. Ik val meteen met de deur in huis: de kleine tentoonstelling met Ben Akkerman en Michiel Ceulers was een bijzonder aangename verrassing. Het werk van Ben Akkerman kende ik wel, maar dat van Michiel Ceulers had ik alleen nog op Art-Rotterdam gezien, twee raster-schilderijen, en daarbij vroeg ik me af of alle ophef daar nu voor nodig was. Die ophef komt echter niet allen van die doeken, maar van een heel gevarieerde hoeveelheid werk die laten zien dat Ceulers een bijzonder oog heeft en zijn materialen op een geraffineerde manier weet te gebruiken om nieuwe wegen in te slaan op het gebied van de abstractie en materiaalonderzoek. Een bijzonder mooie tentoonstelling dievanaf morgen helaas gesloten is!

img_6399-int

Ben Akkerman: Z.T.

img_6400-int

Michiel Ceulers: Chocolate Fingers

img_6401-int

Ben Akkerman: Z.T.

img_6402-int

Michiel Ceulers: The result of the equation trying to balance itself out

img_6404-int

Links Michiel Ceulers, rechts Ben Akkerman

img_6405-int

Michiel Ceulers: Flag against nature

img_6407-int

Michiel Ceulers: Kill your Darlings, Poltergeist

img_6409-int

Michiel Ceulers: Trouble Spot Painting (links), Fish Says Adieu (rechts)

img_6411-int

Michiel Ceulers ?

Dan vond ik het toch interessant om te zien hoe Carla Mens met haar materiaal om gaat en tot bijna klassieke beelden komt. Het houtskool heeft een vanzelfsprekende warmte die de dramatiek van de mensfiguren binnen een ponskaartachtige ornamentiek sterk benadrukt. De mensfiguren doen aan een Griekse reliefs deken op een tympanon waardoor de figuren die geinspireerd zijn door illegale vluchtelingen in vrachwagencontainers een meer algemene geldigheid krijgen.

img_6396-int

img_6397-int

De expositie van eindexamenkandidaten van de KABK uit de afgelopen twee jaar had weinig nieuws. Misschien dat hernieuwde kennismaking met sommige werken een andere indruk gaven dan in het gebouw aan de Prinsessegracht. Ik blijf het jammer vinden dat kunstenaars na anderhalf jaar niet de gelegenheid krijgen nieuw werk te laten zien. Daarnaast had ik kunstenaars als Guido van der Linden, Line Gulsett, Josje Hattink of iemand als Sarah Campos die inmiddels goed is opgepakt door Apice for Artists er graag bij gezien. Dat neemt niet weg dat er een mooi beeld gegeven wordt van wat er aan de Haagse Academie door studenten bereikt wordt. Voor de kunstenaas is het fantastisch dat ze zich museaal kunnen presenteren, een goede ervaring die je wel moet blijven relativeren als beginnend kunstenaar.

img_6383-int

Bob Eikelboom

img_6386-int

Frank Heiser

img_6388-int

Arnold Sas

img_6390-int

Voor: Thomas van Linge: Camus And Sisyphus Walk Into A Bar…
Achter: Anne Forest, lijkt nieuw…

img_6393-int

Juliaan Andeweg

www.gem-online.nl

Malieveld

23 februari 2013

img_6420-int

Kees Koomen: Selfportrait at Malieveld

img_6422-int


Topp & Dubio: La Maya desnuda

img_6425-int

Ellen Rodenberg: Democratie

img_6426-int

Ellen Rodenberg: Democratie

img_6429-int

Topp & Dubio: zutrittkarte

img_6431-int

Maarten Schepers: Z.T.

img_6442-int

G.J. de Rook, werk wordt uitgedeeld onder deelnemers

img_6441-int

G.J. de Rook

23022013 018-int

Hans Ensink op Kemna: The Human Dot

https://sites.google.com/site/hetmalieveld/